Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het NRC Handelsblad  - 30 oktober 2010

Provincie wil Leids verzet tegen sneltram uitschakelen

Door onze correspondent

RijngouwelijnDen Haag, De Zuid-Hollandse gedeputeerde Asje van Dijk (CDA) dreigt de lightrailverbinding RijnGouwelijn (RGL) aan te melden voor de Crisis- en herstelwet. Volgens Van Dijk kunnen gemeenten dan „überhaupt geen bezwaren meer maken”, zegt hij vandaag in een interview met NRC Handelsblad. In Leiden bestaat veel weerstand tegen de aanleg van de RGL, die Gouda via Alphen aan den Rijn en Leiden met de kust moet gaan verbinden.

Tweeënhalf jaar geleden sloten provincie en gemeente een akkoord over een traject over de Hooi- en Langegracht. Maar het afgelopen voorjaar aangetreden nieuwe stadsbestuur van Leiden verzette zich tegen de komst van de sneltramverbinding. Eerder deze maand besloot de gemeente het verzet tegen de RGL te staken, na een advies van een onafhankelijke commissie die concludeerde dat Leiden niet onder afspraken met de provincie uit kan. Het Leidse college zei in april nog de RGL te willen tegenhouden, nadat de bevolking zich er in een referendum tegen had uitgesproken.

In een studie worden nu drie verschillende trajecten onderzocht. Van Dijk vreest dat het Leidse stadsbestuur als gevolg van die studie alsnog medewerking weigert. „Dan moet je niet van voren af aan hoeven te beginnen. Nee, dan pakken we door”, zegt hij tegen deze krant. Van Dijk heeft al voorbereidingen getroffen om Leiden, via een zogeheten inpassingsplan, te dwingen mee te werken aan de aanleg van de RGL. De provincie is immers het bevoegde gezag voor bovenregionale infrastructurele projecten. Door de RGL aan te melden voor de Crisis- en herstelwet hoopt de gedeputeerde „tempo” te maken.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is de kans groot dat de RGL wordt geaccepteerd, tenzij er „zwaarwegende redenen zijn om te weigeren”. Volgens de woordvoerder kan een „direct belanghebbende” bij projecten die vallen onder de Crisis- en herstelwet, wel degelijk beroep aantekenen bij de bestuursrechter. Leiden wordt beschouwd als direct belanghebbende, wanneer de gemeente eigenaar is van grond waarop de RGL is gepland of panden direct langs het voorgenomen traject bezit. De gemeente kon gisteren niet bevestigen of dat het geval is.

De Leidse wethouder Strijk (D66) noemt het signaal van Van Dijk „jammer”. Hij hoopt via overleg uit de situatie te komen.

De Crisis- en herstelwet is dit jaar ingevoerd om projecten sneller uit te kunnen voeren om de recessie te bestrijden.

http://www.nrc.nl/binnenland/article2637279.ece/Provincie_wil_Leids_verzet_tegen_sneltram_uitschakelen

Link naar Opinie stuk van Asje van Dijk, van 30 oktober in de NRC