(Pers)Bericht

 

Gemeente VoorschotenGemeente Voorschoten - 11 december 2017

Gemeenteraad roept Provincie Z-H op tot plaatsen van geluidsscherm snelweg A4

In de raadsvergadering van donderdag 8 december heeft de raad van Voorschoten zich unaniem uitgesproken voor het plaatsen van een geluidsscherm langs de snelweg A4 bij recreatiegebied ‘Vlietland’ en roept de provincie Zuid-Holland op om gehoor te geven aan eerder gemaakte afspraken zodat duizenden inwoners hun nachtrust weer terug krijgen.

Het kappen van de natuurlijke geluidswal leidt tot geluidshinder voor duizenden inwoners

In het kader van de RijnlandRoute zijn circa duizend bomen bij de A4, ter hoogte van recreatiegebied ‘Vlietland’, gekapt. Hoge bomen die in het verleden als natuurlijke geluidswal fungeerden voor de directe en verre omgeving. Het verkeersgeluid wordt nu ongehinderd doorgegeven via het oppervlaktewater van ‘Vlietland’.  Duizenden inwoners en gezinnen in Voorschoten en daarbuiten ondervinden dan ook sinds het verdwijnen van de bomen geluidsoverlast van al het verkeer op de A4. Op andere plekken langs de A4route is deze rust nog wel mogelijk dankzij de aanwezigheid van geluidswerende constructies. Dus waarom komt de provincie Zuid-Holland terug op eerder gedane toezeggingen?

Voorschotense inwoners en gezinnen hebben ook recht op (nacht)rust

De gemeenteraad is van oordeel dat Voorschotense bewoners ook recht hebben om van hun (nacht)rust te kunnen blijven genieten dankzij de aangekondigde geluidswerende maatregelen door de provincie. Inmiddels is duidelijk dat de provincie Zuid-Holland geen gehoor wil geven aan eerder gedane toezeggingen. Voorschoten houdt de provincie graag aan de afspraak die het heeft gemaakt met betrokken contractgemeenten.

Afspraak is afspraak

Tijdens de commissievergadering Verkeer en Milieu van de provincie Zuid-Holland op 29 november jl. heeft een afvaardiging van de Voorschotense gemeenteraad in het Provinciehuis gepleit voor de start van een nieuw provinciaal project ter realisatie van een geluidscherm langs de A4 ter hoogte van ‘Vlietland’. Dit zodat Gedeputeerde Staten haar afspraken aan omliggende gemeenten kan nakomen. Ter onderbouwing hiervan zijn deugdelijke en adequate geluidsmetingen noodzakelijk die in samenwerking tussen gemeenten en de provincie Zuid-Holland onderzocht moeten worden. Voorschoten wil samen met belangenverenigingen en de gemeente Leidschendam-Voorburg in dit proces participeren. Op deze manier wordt voorkomen dat het, stilzwijgend, niet nakomen van afspraken door de provincie leidt tot onbehoorlijk bestuur en die bovenop de herrie, tot grote onrust leidt.

 

https://www.voorschoten.nl/portal-voorschoten/nieuws_288/item/gemeenteraad-roept-provincie-z-h-op-tot-plaatsen-van-geluidsscherm-snelweg-a4_15658.html