(Pers)Bericht

 

Stichting Groene HartStichting Groene Hart - 12 november 2012

Zuid Holland: Bevolkingsgroei neemt sterk af

In de eerste helft van 2012 is de nationale bevolkingsgroei vrijwel gehalveerd ten opzichte van de eerste helft van 2011: +14.000 ten opzichte van +29.000 inwoners.
Ook in Zuid-Holland halveerde de bevolkingsgroei.

Het buitenlandse migratiesaldo daalde van +3.000 in de eerste 6 maanden van 2011 naar bijna 0. De natuurlijke aanwas nam af met 1.200 personen en ook het binnenlandse migratiesaldo daalde, naar -700. Aan een periode met sterkte bevolkingsgroei lijkt hiermee een einde gekomen. (Persbericht provincie Zuid-Holland, 2 november 2012)

 

http://www.groenehart.info/nieuwsbrieven/2012/DeGroeneFlits336.pdf