(Pers)Bericht

 

Gezamelijke verenigingen, Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar - 08 november 2012

Enige reflectie op de situatie waarin we intussen terechtgekomen zijn

In de strategiegroepvergadering op 1 november jl. kwamen we tot de conclusie, dat er voor ons eigenlijk niet zoveel veranderd is. We hadden ons immers verenigd op het uitgangspunt,

De keuze van GS en de gemeente Voorschoten voor een boortunnel onder Voorschoten verandert daar eigenlijk niet zoveel aan. De boortunnel onder Voorschoten is voor veel bewoners langs het ZnB-tracé onmiskenbaar een oplossing (overigens wel van een probleem, dat de provincie zelf geschapen heeft, want wie wil er nu in hemelsnaam een autoweg in een open bak dwars door een dorp aanleggen?!). Niet voor iedereen in Voorschoten is de boortunnel trouwens zonder meer een oplossing; afhankelijk van de windrichting moeten de bewoners van Allemansgeest aan de ene kant van de tunnel en de bewoners van het Wedde aan de andere kant nog steeds vrezen voor verkeerslawaai en luchtverontreiniging bij de tunnelmonden vlak bij hun wijk. Bovendien is ook dit alternatief nog steeds zeer duur en doet het grote schade in de Groote Westeindsche polder in Zoeterwoude, in de Oostvlietpolder en Vlietland, in de Papenwegse en de Zuidwijkse polder ten westen van de spoorlijn en veroorzaakt ook dit alternatief ellende voor de bewoners van de Stevenshof en de bewoners langs de Rijksstraatweg (A44) en de Ommedijkseweg. En ook dit alternatief lost de verkeersproblemen op de N206 in Leiden niet op.

De vraag is bovendien waarom de boortunnel per se op/onder het ZnB-tracé zou moeten komen te liggen; als de provincie nu dan toch per se een geboorde tunnel wil aanleggen, dan zou een geboorde tunnel onder de Churchilllaan/Lelylaan bijvoorbeeld een veel beter (korter) alternatief zou zijn, omdat je daarmee twee nieuwe aansluitingen uitspaart (één op de A4 en één op de A44) en daarmee ook de kosten en de natuur- en milieuschade die die aansluitingen met zich mee brengen. Voor de eerstkomende tien of twintig jaar zou het echter voldoende zijn om een aantal knelpunten op de bestaande route weg te nemen.

Onze relatie met Voorschoten verandert natuurlijk wel nu de raad heeft ingestemd met a. de resultaten van het boortunnelonderzoek (overigens zonder te hebben beschikt over het rapport van het betreffende onderzoek) en b. een extra bijdrage van 9 miljoen (zonder te weten of en hoe dit in de begroting verwerkt kan worden). De wethouder en de burgemeester hadden tijdens de informatieavond afgelopen maandag wel veel dappere (maar overigens nogal vrijblijvende) praatjes, dat ze met Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude en ook met ons als Bewonersgroepenoverleg zouden blijven samenwerken, maar de gemeente beseft zelf natuurlijk ook wel dat ze het niet meer kan maken om nut en noodzaak van ZnB ter discussie te blijven stellen nu ze daar 9 miljoen aan gaat meebetalen. Om hen maar eens een koekje van eigen deeg te geven: de politieke werkelijkheid zal zijn, dat de gemeente daar in dat geval door verschillende partijen in de provincie keihard op zal worden aangevallen.

De instemming met de boortunnel onder Voorschoten en een extra financiële bijdrage daaraan werd afgelopen maandagavond keer op keer gelegitimeerd met de mantra, dat 'de politieke werkelijkheid' nu eenmaal was dat de provincie eind juni democratisch en onherroepelijk voor ZnB gekozen had (en dat je je daar dus bij neer moest leggen). Hier blijkt het concept 'politieke werkelijkheid' in feite een constructie (datgene wat je ervan maakt). Jan Visser had daarop maandagavond een meer dan voortreffelijke en glasheldere reactie. Hij zei, dat we überhaupt nooit over een boortunnel zouden hebben gesproken als we ons eerder ook bij 'de politieke werkelijkheid' zouden hebben neergelegd. Juist omdat we massaal verzet hebben weten te organiseren tegen de voorkeur van de provincie voor ZnB ('de politieke werkelijkheid' van dat moment), moest de provincie op zoek naar een aanpassing die iets van die maatschappelijke weerstand zou wegnemen (teneinde haar hele project toch te kunnen blijven voortzetten).

Het doet mij ten slotte heel veel plezier, dat ook de deelnemers aan het Bewonersgroepenoverleg die baat hebben bij de boortunnel zich niet hebben laten verleiden tot allerlei gefeest, waar ook de burgemeester afgelopen maandagavond weer toe opriep, maar dat ze zich vrijwel meteen solidair hebben verklaard met degenen die nog steeds de ellende van ZnB kunnen gaan ondervinden. Daardoor kan het Bewonersgroepenoverleg hopelijk integraal intact blijven en dat is een belangrijk signaal richting politiek!

Wim ter Keurs, voorzitter Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute

 

November 2012.