(Pers)Bericht

 

Gemeente VoorschotenGemeente Voorschoten - 06 september 2012

Voorschoten dient zienswijze in op de provinciale plannen voor de RijnlandRoute

Het college van B&W heeft een zienswijze op het milieueffectrapport RijnlandRoute (MER) en het Voorontwerp Inpassingsplan RijnlandRoute (VO PIP) ingediend bij de provincie Zuid-Holland.

Voorschoten is van mening dat het MER en de Nota Voorkeursalternatief van de provincie Zuid-Holland onvoldoende basis zijn voor het maken van een tracékeuze voor de RijnlandRoute en het opstellen van een voorlopig inpassingsplan. In het MER ontbreken nog te veel gegevens om een zorgvuldig besluit te nemen over een infrastructuurproject dat zulke grote gevolgen heeft op de inwoners, natuur en landschap van Voorschoten en omgeving. Voorschoten roept de provincie dan ook op eerst volledige en correcte informatie boven water te krijgen en de resultaten van de haalbaarheidsstudie naar een boortunnel af te wachten voordat een nieuw ontwerp wordt gemaakt.

De zienswijzen zijn mede input voor het verdere ontwerp van Zoeken naar Balans Optimaal. Na verwerking van de zienwijzen moet de provincie aangeven wat zij met alle punten uit de zienwijzen heeft gedaan. Belanghebbenden konden tot 4 september jl. reageren op de plannen en krijgen naar verwachting dit najaar een reactie van de provincie.

 

http://www.voorschoten.nl/nieuws/2012/09/06/voorschoten_dient_zienswijze_in_op_de_provinciale_plannen_voor_de_rijnlandroute