(Pers)Bericht

 

Team Churchill AvenueTeam Churchill Avenue - 15 mei 2012

Burgerinitiatief: "Gedeputeerde Staten kiest onnodig voor minderwaardige oplossing"

"Provincie raamt kosten ruim 100 miljoen hoger dan burgerinitiatief"

Het college van Gedeputeerde Staten heeft bij haar besluit voor de RijnlandRoute vandaag een keuze gemaakt voor het Zoeken naar Balans tracé. En dat terwijl het Churchill Avenue tracé het meest milieuvriendelijke alternatief is. "De enige reden om voor Zoeken naar Balans te kiezen is een geldkwestie. De provincie is van mening dat het Churchill Avenue tracé duurder is dan waar ons team, op basis ervaringscijfers en ontwerpoptimalisaties, op uitkomt. Dit verschil is meer dan 100 miljoen euro", zegt Willem van der Pol, teamleider van het burgerinitiatief Churchill Avenue.

Het afgelopen jaar heeft het team Churchill Avenue zeer intensief samengewerkt met de provincie. "Daarvoor ook onze dank", zegt Gijs Holla, teamlid in het initiatief. "Helaas is in de laatste weken voorafgaand aan het besluit de zorgvuldigheid onder druk komen te staan. De provincie heeft het besluitvormingstraject namelijk al gestart voordat alle inhoudelijke onderzoeken gereed waren. Pas begin mei waren enkele zeer elementaire onderzoeksresultaten gereed. Hier houden wij een ongemakkelijk gevoel aan over."

Hierdoor ging lange tijd het gerucht dat de Churchill Avenue verkeerskundig slechter scoorde dan Zoeken naar Balans, omdat er een probleem zou zijn met de toekomstvastheid. Inmiddels is ontdekt waardoor dit probleem werd veroorzaakt, en blijkt het goed oplosbaar. "Op alle verkeersaspecten scoort de Churchill Avenue nu net zo goed als Zoeken naar Balans, en is dit geen onderscheidend criterium meer," volgens Joost Klimbie, de wegontwerper binnen het initiatief. "In Leiden scoren we zelfs beter in absolute intensiteiten, waardoor de leefbaarheid in de wijken erop vooruit gaat. Bij Zoeken naar Balans zijn er al in 2020 aanvullende maatregelen nodig bij de Haagweg en Doctor Lelylaan. In feite ontstaat er een drukkere bovengrondse stadsweg dan bij Churchill Avenue, naast de weg buitenom."

Ondanks de positieve samenwerking, zijn het burgerinitiatief en de provincie er niet helemaal uitgekomen op het kostenaspect. Van der Pol: "De tunnelkosten zijn te hoog berekend o.a. doordat de provincie een vluchtstrook heeft opgenomen, wat wettelijk niet vereist is. De tunnel voldoet ook zonder vluchtstrook aan de normen qua tunnelveiligheid, blijkt uit een onderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren door TNO. Ook is de kostenraming in algemene zin opgesteld, aspecten zoals geluidschermen of bodemgesteldheid zijn niet meegenomen.

Tot slot hanteert de provincie een zeer grote onzekerheidsmarge, iets dat zelfs voor Rijkswaterstaat ongebruikelijk is. Tezamen met de te hoog geraamde kosten wordt de Churchill Avenue, in de ogen van de provincie, te duur. "Als de onlogische onzekerheidsmarge met een lager bedrag wordt meegenomen, dan is de Churchill Avenue volgens ons betaalbaar binnen het budget", aldus Gijs Holla.

Nu Gedeputeerde Staten de voorkeur voor Zoeken naar Balans heeft laten vallen, reageert het burgerinitiatief Churchill Avenue teleurgesteld. Van der Pol: "We hebben de afgelopen drie jaar ons uiterste best gedaan om het ontwerp van de voorstel te optimaliseren. We hebben van diverse experts hulp gehad om dingen te controleren die we zelf niet konden onderzoeken, en we staken al onze vrije tijd in het project dat heel veel voordelen biedt voor de stad Leiden. We spraken met beslissers in de regio. Met bewoners en ondernemers. Het draagvlak voor onze variant is heel groot. Gaan we in onze volgebouwde Randstad door met het vernietigen van de laatste groene ruimtes, of maken we een keuze voor een integraal ruimtelijk plan als binnenstedelijk tunnelproject?"

Het team noemt de komende besluitvorming een snelkookpan. "Voor dit zeer grote politieke besluit hebben de gemeenteraden 2 weken de tijd om zich in te werken in alle rapporten, alles te bespreken en een raadsbesluit te nemen. En dat terwijl er een ingrijpende keuze voorligt", aldus Joost Klimbie. "Onze conclusie is dat je voor 10% meer geld een veel betere eindoplossing kan bouwen voor het milieu en de ruimtelijke kwaliteit, met een gelijkwaardige verkeerskundige afwikkeling."

Het team Churchill Avenue laat het er niet bij zitten. De komende weken zal ze tijd steken in het informeren van de politiek. Hiertoe wordt op maandag 21 mei allereerst een vernieuwde website gelanceerd, met een volledige inhoudelijke reactie op het besluit. Op de website zal ook een interactieve stedenbouwkundige uitwerking van het team te bewonderen zijn.

http://www.churchillavenue.nl/