(Pers)Bericht

 

Behoud Rijnland - 05 september 2011

Behoud Rijnland: “heel goed, dat gedeputeerde De Bondt nu serieus gaat kijken naar de no regret verkeermaatregelen bij Leiden”

De Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland is blij, dat gedeputeerde Ingrid de Bondt serieus naar de maatregelen gaat kijken die nu al genomen kunnen worden om de verkeersproblemen bij Leiden op te lossen, de zogenaamd ‘no-regretmaatregelen’. Dit zijn maatregelen die de provincie toch moet nemen, of ze nu van plan is de RijnlandRoute aan te leggen of niet. Het zijn ook maatregelen die de provincie snel kàn nemen, want voor die maatregelen is (anders dan voor de RijnlandRoute!) wel geld en er zijn ook geen lange procedures voor nodig, terwijl uit onderzoek van rijk, provincie en regio bovendien blijkt dat die maatregelen een “groot probleemoplossend vermogen” hebben.

Het gaat hierbij om de verdubbeling van de Tjalmaweg (N206) tussen Katwijk en Leiden tot 2 x 2 rijstroken, de verbetering van de aansluiting van de Tjalmaweg op de A44 en de Plesmanlaan/Lelylaan en aan de oostkant van Leiden om het doortrekken van de Churchilllaan naar de Europaweg en de A4 en de verbetering van de situatie bij het Lammenschansplein/Lammebrug. De toezegging om serieus naar die no-regretmaatregelen te kijken deed de gedeputeerde begin juni in een vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu.

Volgens Behoud Rijnland heeft het de provincie tot nu toe ontbroken aan voldoende werkelijkheidszin en zakelijkheid en ook aan een besef van urgentie om op de N206-route wat te doen aan de verkeersproblemen bij Leiden. Dat ging volgens de stichting zelfs zover, dat aanvankelijk ook de afspraken met het rijk over deze maatregelen werden ontkend. Bovendien werden deze maatregelen door de provincie regelmatig in een kwaad daglicht gesteld. Al met al is geen van deze maatregelen tot nu toe uitgevoerd, hoewel ze toch hard nodig zijn en de RijnlandRoute sowieso nog jaren op zich zal laten wachten.

Daarom verheugt het Behoud Rijnland ook, dat de gedeputeerde heeft toegezegd binnenkort wel serieus naar die maatregelen te gaan kijken en te gaan uitzoeken welke maatregelen geschikt zijn. De stichting heeft daar veel vertrouwen in en zal de gedeputeerde daar gevraagd en ongevraagd graag bij adviseren.

De stichting vindt het belangrijk de no-regretmaatregelen op korte termijn te nemen, vervolgens goed in de gaten te houden hoe de doorstroming, de veiligheid en de leefbaarheid zich daarna ontwikkelen en aan de hand daarvan te beoordelen of er nog verdergaande maatregelen nodig zijn. De stichting wijst erop, dat alle RijnlandRoute-opties na uitvoering van de no-regretmaatregelen nog steeds open zijn (zowel de weg dwars door de polders en dwars door Voorschoten als de Churchill Avenue kunnen dan nog steeds worden aangelegd).

Link naar brief