(Pers)Bericht

 

PZHProvincie Zuid-Holland - 24 augustus 2011

“RijnlandRoute moet op koers blijven”

Gedeputeerde Ingrid de Bondt houdt vaart in het proces voor de aanleg van de RijnlandRoute. “Belangrijkste is dat er voor automobilisten en vervoerders een veilige, betrouwbare en kwalitatief goede verbindingsweg in de regio komt die de bereikbaarheid en doorstroming verbetert”, aldus De Bondt.

“Zorgvuldig ingaan op advies”

De gedeputeerde reageert met deze boodschap op het tussentijdse oordeel van de Commissie voor de milieueffectrapportage over de RijnlandRoute. De commissie vindt dat voor een besluit over de RijnlandRoute het MER moet worden aangevuld op het gebied van verkeer en vervoer. Dat kan effect hebben op de scores voor luchtkwaliteit, geluid, gezondheid, natuur, landschap, bodem en water. “We nemen dit advies ter harte en zullen er zorgvuldig op ingaan, want we willen kwalitatief goede besluitvorming”, aldus De Bondt.“ Tegelijkertijd moeten we op koers blijven met de ingezette procedure richting besluitvorming.”

Het college van Gedeputeerde Staten spreekt zijn voorkeur over het tracé uit na het definitieve MER. GS kijkt daarbij nadrukkelijk naar de robuustheid van de RijnlandRoute, de kosten en de risico’s. In het provinciale coalitieakkoord van april dit jaar is gekozen voor het alternatief “Zoeken naar Balans.”

Kansen

Gedeputeerde De Bondt wijst erop dat er enorme kansen liggen. “Automobilisten en vervoerders ondervinden nu dagelijks grote hinder door de ontbrekende verbinding tussen de A4 en de A44. We kunnen dat oplossen met het geld dat het Rijk, de provincie en de gemeenten op tafel hebben gelegd. Met de aanleg van de Rijnlandroute wil ik er voor zorgen dat files verdwijnen en het verkeer kan doorstromen. Die unieke kans moeten we benutten. Zo wordt de regio beter bereikbaar en ontstaat er ruimte voor economische ontwikkeling. Dit gebied heeft zoveel kwaliteiten. Dat vraagt om een kwalitatief goede weg die voor de verbinding zorgt.”

http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=82341