(Pers)Bericht

 

Behoud Rijnland - 07 juli 2011

Waarom blijft de provincie de Lammebrug opendoen in de spits?

Emailwisseling met PZH naar aanleiding van Artikel in Leidsch Dagblad

In het Leidsch Dagblad van 22 juni jl. stond een artikel onder de kop "Bruggen niet dicht in de spits". In het artikel stond, dat "de bruggen aan de oostkant van Leiden (...), ook in de spitsuren, (blijven) opengaan"., omdat onderzoek zou hebben aangetoond, "dat een complete spitsuursluiting geen oplossing is voor de files op de weg".

Behoud Rijnland heeft het verslag van dat onderzoek onmiddellijk opgevraagd bij de provincie. Dat had een nogal verrassend resultaat.

Pas twee weken later kreeg Behoud Rijnland een antwoord  van de provincie, met excuses dat dit antwoord zo lang op zich had laten wachten. Het bleek te gaan om een rapport van Oranjewoud uit 2005. Daarvan kon de provincie merkwaardig genoeg maar twee pagina’s (“Conclusies en aanbevelingen”) opsturen. Een volledige digitale versie had de provincie “opvallend genoeg” niet meer kunnen vinden … (!)

Behoud Rijnland heeft de 2 pagina’s van het rapport bestudeerd en de provincie daarop de volgende reactie gegeven (de provincie heeft daar nog niet op gereageerd):


e-mailbericht aan de provincie d.d. 7 juli 2011:

Aan de Directiesecretaris DBI van de Provincie Zuid-Holland

Allereerst dank voor je mailtje! Excuses aanvaard.

Inderdaad "opvallend", dat je "vooralsnog geen volledig digitale versie van dit rapport" in jullie "systemen terug (hebt) kunnen vinden" en dat je me alleen maar twee pagina's kunt sturen van een rapport uit 2005,

Het is dan ook geenszins overtuigend dat dit onderzoek ook voor de Lammebrug zou hebben aangetoond, "dat een complete spitsuursluiting geen oplossing is voor de files op de weg".

De vraag is trouwens of zich óók bij de Lammebrug tijdens de spitssluiting zoveel schepen zouden verzamelen dat het wegverkeer daarvan bij brugopening na de spits "ernstige hinder" zou ondervinden. De pagina's die je me toestuurde zijn wat dit betreft wel heel erg suggestief; daarin is zelfs sprake van "een opeenhoping van schepen" en van scheepvaart, die "ernstig (wordt) gehinderd in zijn bedrijfsvoering" en "vooral in de betrouwbaarheid van levering", wat "voor verladers aanleiding (kan) zijn om over te stappen op transport per vrachtwagen, met alle gevolgen (...) vandien". Alsof de scheepvaart met handen en voeten aan de spitsuren gebonden is.

Waar is het bewijs, dat dit (überhaupt op deze schaal en) bij de Lammebrug (in het bijzonder) ook allemaal speelt? Die bewijslast ligt bij de provincie. Als die bewijslast niet wordt opgepakt, dan laadt de provincie alleen maar de verdenking op zich die maatregelen verdacht te willen maken die onmiddellijk genomen zouden kunnen worden om de doorstroming en de leefbaarheid te vergroten. Dat is intussen al té vaak gebeurd en dat doet de geloofwaardigheid van de provincie bepaald geen goed. Asje van Dijk was daar tenminste eerlijk in! Die zei ronduit dat hij geen maatregelen zou nemen om de bestaande problemen op te lossen, omdat dat de druk op de RijnlandRoute zou verminderen. "Verelendung" als instrument van een Christendemocraat ...

Zeer benieuwd naar je reactie, vooral ook naar het antwoord op mijn vraag, met vriendelijke groet namens Behoud Rijnland (www.behoudrijnland.nl),

Wim ter keurs, voorzitter