(Pers)Bericht

 

PZHProvincie Zuid-Holland - 01 juli 2011

€ 722 miljoen voor Rijnlandroute en RijnGouwelijn

“Dit is een mijlpaal voor de provincie Zuid-Holland en de regio Holland Rijnland,” aldus gedeputeerde Ingrid de Bondt. Woensdag 29 juni steunde de Tweede Kamer het voorstel van minister Schultz van Haegen om een gebiedsbudget van € 722 miljoen ter beschikking te stellen.

Wens provincie gehonoreerd

De Kamer heeft de minister gevraagd om de provincie de ruimte te geven, om op basis van een eerlijke vergelijking, de keuze voor de beste variant voor de Rijnlandroute te maken. Hiermee sluit de Kamer aan bij de wens van de provincie om voldoende tijd te nemen voor een zorgvuldige afweging van de Churchill Avenue en de voorkeur uit het Hoofdlijnenakkoord, Zoeken naar Balans. “Ik ben de Tweede Kamer zeer erkentelijk voor deze grote stap voorwaarts waarmee nog eens wordt bevestigd hoe ontzettend belangrijk het is dat de oost-west verbinding in Holland Rijnland verbetert,” aldus de Bondt.

Optimalisatie oost-west verbinding

Het gebiedsbudget biedt ruimte om een optimale verdeling te maken voor de verbinding over de weg (Rijnlandroute) en met het openbaar vervoer (RijnGouwelijn). Verbetering van de infrastructuur in de regio is nodig om de economische ontwikkeling in de regio te stimuleren en om woningbouwlocatie Valkenburg te ontsluiten. “Wegverkeer en goederenvervoer lopen vast. Dit betekent dat de infrastructuur momenteel niet robuust genoeg is. We moeten daarom zorgen dat er een goede verbinding tussen oost en west komt zodat de filedruk vermindert. Dit is noodzakelijk voor de toekomst van de regio, de gemeenten, de inwoners en de bedrijven,” aldus de Bondt.

http://www.zuid-holland.nl/nieuws/contentpagina.htm?id=80789