(Pers)Bericht

 

PZHProvincie Zuid-Holland - 06 juni 2011

Uiterste zorgvuldigheid rond Rijnlandroute

GS hebben besloten na de zomer een formeel besluit te nemen over de Rijnlandroute zodat er tijd is om uiterst zorgvuldig de juiste afwegingen te maken. Gedeputeerde Ingrid de Bondt: “Het vorige college van GS heeft de voorkeur uitgesproken voor het tracé Zoeken naar Balans. In het Hoofdlijnenakkoord van het huidige college is dit bekrachtigd. Vanuit deze opdracht overleg ik momenteel met alle belanghebbenden om tot zorgvuldige en transparante besluitvorming te komen.”

Zes weken geleden trad De Bondt aan als gedeputeerde Verkeer en Vervoer. “Zowel met de Rijnlandroute als met de RijnGouwelijn zitten we in de fase van besluitvorming. Voor de regio Holland Rijnland is het belangrijk dat er over de weg en met het openbaar vervoer een goede verbinding tussen oost en west komt. Dit is van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling in de regio, voor werkgelegenheid, voor de leefbaarheid en voor het bouwen van nieuwe woningen. Op de inwoners van de regio heeft de aanleg van deze infrastructuur veel impact en de kosten voor de projecten lopen in de honderden miljoenen euro’s. Om die reden heeft het college vandaag besloten wat extra tijd te nemen voor een zorgvuldig afgewogen besluit.”

Bij de Rijnlandroute moet het college van GS een besluit nemen over de tracékeuze voor Churchill Avenue of Zoeken naar Balans. “Voor beide varianten zijn voor- en tegenstanders dus het college kan het met haar keuze niet iedereen naar de zin maken”, aldus De Bondt. “Wat ik wil is openheid over argumenten en berekeningen zodat de juiste discussie wordt gevoerd.”