(Pers)Bericht

 

Gemeente VoorschotenGemeente Voorschoten - 04 mei 2011

Informatiebijeenkomst Rijnlandroute

Geachte meneer, mevrouw,

De gemeente Voorschoten nodigt u uit voor een informatieavond over de Rijnlandroute op woensdag 11 mei van 20.00 – 22.00 uur in de kantine van voetbal- en Atletiekvereniging Voorschoten 97 (Weddeloop 6, Voorschoten)

Er is de afgelopen weken veel gebeurd rond de Rijnlandroute. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft in het coalitieakkoord als tracé van de Rijnlandroute gekozen voor 'Zoeken naar Balans, variant F+': een verbinding tussen de rijkswegen A44 en A4 ten zuiden van Leiden en dwars door Voorschoten. Dit is in tegenspraak met de uitkomsten van het Milieu Effect Rapportage (MER).

De gemeente Voorschoten maakt bezwaar tegen een route door Voorschoten in een open bak en kiest voor het realiseren van de Churchill Avenue. Deze variant komt als een beter alternatief naar voren in de MER. Bovendien zijn we nog niet van overtuigd dat de financiële aspecten van beide varianten voldoende zijn uitgewerkt.

Graag wil ik u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze avond willen we u informeren en samen met u kijken welke vervolgstappen we kunnen ondernemen.

Programma:

19 30 uur Inloop en koffie

20 00 uur Welkom en toelichting wethouder Freddy Blommers op de recente ontwikkelingen Rijnlandroute

20 30 uur Mogelijkheid tot vragen stellen en discussie over vervolgstappen

22.00 uur Einde programma

Ik hoop u te ontmoeten op 11 mei.

Met vriendelijke groet,

Freddy Blommers
Wethouder Ruimte, Wonen en Financiën
Gemeente Voorschoten