(Pers)Bericht

 

Churchill AvenueLeiden - 22 april 2011

Churchill Avenue nu ook financieel haalbaar

Team Churchill Avenue - Reactie op coalitieakkoord

Het Churchill Avenue team is blij met de 100 miljoen die het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe provinciale coalitie uittrekt voor een verbeterde inpassing van de RijnlandRoute. Daarmee zou de financiering van de volledige Churchill Avenue rond zijn, zo constateert het team. “Alleen vreemd genoeg kiest de nieuwe coalitie nu al gelijk voor de F-variant”.

De ontwikkelingen rond de RijnlandRoute volgen elkaar nu in hoog tempo op. Nadat Minister Schultz op 11 april nog 97 miljoen extra rijksbijdrage toezegde, werd de dag erna het hoofdrapport van de 2e fase MER openbaar, en het oordeel van het oude college. Daarnaast waren de coalitieonderhandelingen gestart. Nog maar een paar dagen geleden bleek dat de BAM de Churchill Avenue ca. 185 miljoen goedkoper kan bouwen dan de 871 miljoen waarvan in het MER wordt uitgegaan.

Met de 100 miljoen extra middelen van de provincie, is er in totaal 963 miljoen beschikbaar als financiering voor de totale projectkosten voor het Churchill Avenue alternatief. Het BAM bedrag van 685 miljoen verder doorgerekend (met BTW, apparaatkosten en verbreding A4) zou het totale project 917 miljoen euro kosten voor een complete aanleg in één keer. Er blijft dan zelfs 46 miljoen euro over voor extra risicoreservering.

De nieuwe coalitie van VVD, CDA, SP en D66 zegt in het hoofdlijnenakkoord te kiezen voor het tracé “Zoeken naar Balans F-plus”. Het CA-team betreurt deze keuze, want de provinciale politiek heeft in “sneltreinvaart” besloten, zonder de normale afronding van het MER proces af te wachten. Een aanvullende notitie over de Churchill Avenue ter besluitvorming, zoals door de provincie is toegezegd, doet er blijkbaar niet meer toe. Men kan zich afvragen of de nieuwe coalitie wel de tijd genomen heeft, om de resultaten van het MER goed te interpreteren en te bespreken. Op deze wijze wordt er geen recht gedaan aan het MER als objectief wegingsinstrument.

Er is voldoende aanleiding om beide tracés, zowel de Zoeken naar Balans (F) als de Churchill Avenue, goed tegen het licht te houden op de aspecten inpassing en kosten. De wijze waarop de vergelijking in kosten in het MER nu gemaakt is, geeft hierop geen goede vergelijking. Ons team helpt graag mee met de provincie en alle regiogemeenten om deze goede vergelijking tot stand te brengen.

Het team gaat ervan uit dat de nieuwe coalitie, wanneer eenmaal de kosten en betaalbaarheid van alle alternatieven op een vergelijkbare en transparante wijze wordt gemaakt, zal ontdekken dat een goede totaaloplossing gewoon betaalbaar is.

Het MER heeft niet voor niets de Churchill Avenue als de meest milieuvriendelijke variant aangewezen met een goede verkeersafwikkeling. Teamleider Willem van der Pol: “De Churchill Avenue scoort qua milieu en duurzaamheid, óók langs het N206 tracé in Leiden, beter dan welke geoptimaliseerde F-variant die je kan verzinnen. Met een keuze voor de F variant blijft de route door Leiden druk belast met verkeer.” “Die keuze staat ook op gespannen voet met een andere ambitie uit het coalitieakkoord, om prioriteit te geven aan meer recreatie en groen rondom de stad. Kennelijk wordt dat voor Leiden minder belangrijk gevonden.”

Team Churchill Avenue