(Pers)Bericht

 

BAMBunnik - 19 april 2011

BAM ziet kansen voor Churchill Avenue, Leiden

Specialisten van vier BAM-bedrijven – te weten BAM Civiel, BAM Wegen, VTN Verkeers- & Besturingstechniek en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM – hebben samen met Tunnel Safety Consults de plannen, het ontwerp en de bouwmethodiek bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat de aanleg van de Churchill Avenue ruim twintig procent goedkoper kan worden uitgevoerd, dan de Provincie Zuid-Holland heeft berekend op basis van 2de fase MER-studie (milieueffectrapportage).

De Churchill Avenue is een van de alternatieve verbindingen van provincie Zuid-Holland voor de RijnlandRoute tussen de A4 en A44. In de 2de fase MER-studie is dit alternatief vergeleken met het tracé ‘Zoeken naar Balans’. Dit is het N11 westtracé, geprojecteerd langs de Stevenshof ten zuiden van Leiden en gedeeltelijk ondertunneld in Voorschoten. De Churchill Avenue wordt als tunnel uitgevoerd onder de bestaande Churchillaan en Dr. Lelylaan in Leiden.

De uitdaging om een tunnel door het stedelijk gebied van Leiden te realiseren heeft BAM ertoe bewogen de bestaande plannen en berekeningen nader te beschouwen. De oost-westverbinding tussen de A4 en A44 is noodzakelijk voor de ontwikkeling van Holland Rijnland. Vooral het tracédeel tussen de Torenvlietbrug bij Valkenburg en de A4 is door BAM nader bekeken.

De conclusie is dat met een aangepast ontwerp en uitgekiende bouwmethodiek de realisatie technisch mogelijk is en financieel voordeliger uitvalt dan in de raming van het MER. Ten opzichte van de raming in het MER van 12 april 2011 van € 871 miljoen heeft BAM op basis van openbare informatie van de websites van Regio Holland Rijnland, provincie Zuid-Holland en Churchill Avenue becijferd dat de realisatie circa € 185 miljoen lager kan uitvallen. De door BAM gekozen bouwmethodiek beperkt, in vergelijking tot de bouwmethodiek van Team Churchill Avenue, in sterke mate de overlast voor de omgeving. De bouw van de tunnel kan in kortere tijd gerealiseerd worden.

Nadere informatie: M.J. van Brecht, directeur BAM Wegen regio West, (070) 371 47 14.

Koninklijke BAM Groep nv
Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik
Telefoon (030) 659 89 88 / Fax (030) 659 81 50
Handelsregister 30058019. Statutair gevestigd te Bunnik

http://www2.bam.nl/portalen/koninklijkebam_nl/modules/nieuws_v2/Persberichten/bam-ziet-kansen-voor-churchill-avenue-leiden/index.jsp