(Pers)Bericht

 

Gemeente VoorschotenGemeente Voorschoten Nieuwsbrief - 13 april 2011

College B&W verbolgen over oordeel GS over RijnlandRoute

Het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten is verbolgen over het oordeel van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om als tracé van de RijnlandRoute te kiezen voor 'Zoeken naar Balans, variant F':een verbinding tussen de rijkswegen A44 en de A4 ten zuiden van Leiden, dwars door Voorschoten. Dit is in tegenstelling met de uitkomsten van het Milieu Effect Rapport (MER).

Het MER laat duidelijk zien dat de Churchill Avenue variant beter scoort op de meeste aspecten zoals geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, gezondheid, recreatie, cultuurhistorie en landschap. Het oordeel is volgens het college gebaseerd op financiële ramingen die onvoldoende vergelijkbaar en onvoldoende uitgewerkt zijn.

Dinsdag 12 april heeft het demissionaire college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het MER voor de RijnlandRoute vrijgegeven en adviseert het de nieuwe Gedeputeerde Staten – gezien het beschikbare budget – te kiezen voor 'Zoeken naar Balans, variant F'. Deze variant houdt in dat de toekomstige weg tussen de A4 en A44 naar Katwijk dwars door Voorschoten gaat. Tussen de Vliet en Leidseweg komt de weg in een tunnel en wordt tot de spoorlijn vervolgd in een open bak, om vervolgens half verdiept langs de Stevenshof richting de A44 te gaan. De verbinding gaat over de A4 heen evenals bij het natuurgebied Maaldrift in plaats van er onderdoor. In de Oostvlietpolder loopt de weg op maaiveld dicht langs het recreatie- en natuurgebied Vlietlanden.

Het college van Gedeputeerde Staten zegt dat alle regiogemeenten het eens zijn met het oordeel van GS. Dit is zeker niet het geval.

De Churchill Avenue variant is verkeerskundig gezien minstens gelijkwaardig aan de 'Zoeken naar Balans' variant. Op leefomgevings- en natuur- en milieuaspecten scoort de Churchill Avenue duidelijk beter. Het college van Voorschoten zien daarom geen enkele reden om de door de regio HollandRijnland breed gesteunde Churchill Avenue als voorkeursvariant te laten vallen.

De gemeenteraad buigt zich hier op donderdag 14 april over.

http://www.voorschoten.nl/nieuws/2011/04/13/college_b_en_w_verbolgen_over_oordeel_gs_over_rijnlandroute