(Pers)Bericht

 

PZHProvincie Zuid-Holland - 12 april 2011

Oordeel GS voorkeursalternatief RijnlandRoute

Het gefaseerde voorkeursalternatief 'Zoeken naar Balans' (variant F) is de enige begaanbare en verantwoorde weg voor de RijnlandRoute, gezien het huidige budget. Dat is de conclusie van Gedeputeerde Staten, na het vaststellen van het onderzoek naar de milieueffecten (MER) van drie tracé-alternatieven voor de RijnlandRoute. 'Zoeken naar Balans' is de gefaseerde variant van de RijnlandRoute, die vanaf Katwijk en Valkenburg loopt via de A44 richting Wassenaar en om Leiden heen een aansluiting krijgt bij Voorschoten op de A4.

"Geen voorkeur, maar oordeel"

“Dit college wil het proces rondom de MER goed afronden”, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Asje van Dijk. We spreken geen voorkeur uit, maar een oordeel. Als je alles op een rij zet, is dit wat we het nieuwe college willen meegeven. Het is het nieuwe provinciale bestuur dat uiteindelijk de beslissing neemt.” De betrokken regiogemeenten delen het oordeel van Gedeputeerde Staten over de RijnlandRoute over de keuze voor variant F. Natuurlijk blijven er wel wensen. Zo willen de regiogemeenten dat in de komende anderhalf jaar geprobeerd wordt om, waar mogelijk, nog tot verdere optimalisatie in het ontwerp te komen. Deze kunnen dan bij eventuele meevallers of extra geld gerealiseerd. Variant F biedt nu de beste match van mogelijkheden en middelen. Gisteren werd bekend dat de minister van Infrastructuur en Milieu 97 miljoen euro extra bijdraagt aan de RijnlandRoute.

Meer informatie

Lees meer over variant F op de webpagina RijnlandRoute. Het milieueffectrapport tweede fase RijnlandRoute is hier te lezen.

http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=78058