(Pers)Bericht

 

Gemeente VoorschotenGemeente Voorschoten Nieuwsbrief - 22 december 2010

Voorschoten verdubbelt bijdrage aan Churchill Avenue

Het is Voorschoten veel waard om de verkeersproblemen in de regio op te lossen door de Churchill Avenue aan te leggen. Daarom heeft het college van B&W de raad van Voorschoten voorgesteld een bedrag van 3 miljoen euro als extra bijdrage aan de Churchill Avenue te reserveren. Dit bedrag komt bovenop de bijdrage van in totaal ruim € 3 miljoen via het Regionaal Investeringsfonds. 'Dit is een serieus en krachtig gebaar tegen de achtergrond van de bijdragen van andere belanghebbenden', aldus wethouder Freddy Blommers

Draagvlak voor de Churchill Avenue

'Het extra bedrag is een signaal aan de Provincie en het Rijk dat Voorschoten positief meedenkt over de oplossing van de verkeersproblematiek in de regio' vervolgt Blommers. Het bedrag wordt pas beschikbaar gesteld als het gereserveerde tracé voor de RijnlandRoute in Voorschoten wordt vrijgegeven en de Churchill Avenue wordt aangelegd.

Extra geld alleen voor Churchill Avenue

Als er niet wordt gekozen voor de Churchill Avenue is deze bijdrage van de baan. Voorschoten hoopt met dit signaal draagvlak bij provincie en rijk te creëren voor de Churchill Avenue variant. 'Het is naar onze overtuiging het enige tracé dat zowel voor het doorgaande verkeer als voor het Leidse verkeer een goede oplossing biedt', aldus Blommers. 'Een weg door Voorschoten aanleggen lost niets op. Dan zijn er nog steeds maatregelen nodig in Leiden, onder andere op de huidige route door Leiden'.

Voorschoten blijft zich verzetten tegen de variant van de weg door Voorschoten die niet volledig in een tunnel onder maaiveld wordt gerealiseerd.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.voorschoten.nl

Mocht u deze nieuwsbrief niet op prijs stellen kunt u een mailtje sturen naar rijnlandroute@voorschoten.nl