Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Demonstratie tegen Rijnlandroute door Voorschoten en langs de Stevenshof

PosterOp zondag 7 november vindt een demonstratie plaats tegen de aanleg van de Rijnlandroute in een verdiepte bak  langs de Stevenshof en dwars door Voorschoten. Deze zogenaamde “F-variant”, heeft de voorkeur van het provinciebestuur, dat hierover op 1 december met de minister een besluit neemt. Het doel van de demonstratie is om te laten zien dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor deze variant in de regio.

Op 1 december overlegt gedeputeerde Asje van Dijk met minister Schultz over de vraag welk tracé voor de Rijnlandroute het meest geschikt is. De gedeputeerde zet in op een verdiepte weg langs de Stevenshof en door Voorschoten (de zogenaamde “F-variant”). De minister heeft als voorwaarde gesteld dat er draagvlak voor dit provinciale voorstel is. De grote demonstratie op 7 november moet aan minister en gedeputeerde duidelijk maken dat dit draagvlak er helemaal niet is. Het is een slechte weg, die geen enkel regionaal verkeersprobleem  oplost, maar wel dramatische gevolgen heeft voor de Stevenshof en Voorschoten. Het is dus belangrijk dat veel mensen zich melden op 7 november.

De demonstratie begint om 14.00 uur bij de molen ter hoogte van de Lotte Beesestraat in de Stevenshof in Leiden. Langs de voorgenomen route van de Rijnlandroute gaat de demonstratie naar station De Vink. Daar voegen de demonstranten uit Voorschoten zich bij de optocht om ca 14.45 uur. Vanaf De Vink gaat de demonstratie naar de parkeerplaats bij zwembad Het Wedde. Daar is een manifestatie tot 16.00 uur.

De demonstratie wordt georganiseerd door de Stichting Behoud Rijnland, Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder, Wijkraad Stevenshof, Vereniging Vrienden van Vlietland, de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, werkgroep Churchillavenue, Buurtschap Zuidwijkse polder-Wassenaar, en verschillende politieke partijen uit Voorschoten, Leiden, Wassenaar en de provincie Zuid-Holland.