Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland
 

Van :

Ontwerptracébesluit eerste spoedaanpak project ter visie

Het ontwerptracébesluit (OTB) van het eerste spoedaanpak project ligt vandaag ter visie. Het gaat om de verbreding van de A4 Burgerveen – Leiden. Met dit OTB geeft minister Eurlings invulling aan zijn ambitie om met de spoedaanpak de schop in de grond te krijgen. Na jaren vertraging is ook dit project vlotgetrokken. De schop kan in 2010 de grond in, maar wanneer de Spoedaanpak door de Eerste Kamer wordt aanvaard al in 2009.

De A4 Burgerveen – Leiden is een knelpunt in het landelijke wegennet. Dagelijks staan hier vele mensen in de file, waardoor de weg hoog in de top 10 van filemeldingen staat. Om de Randstad zo aantrekkelijk mogelijk te houden is de bereikbaarheid ervan essentieel. Daarin speelt de A4 een belangrijke rol. Samen met de regio heeft minister Eurlings de schouders eronder gezet om deze bottleneck vrij te maken. Dit heeft er toe geleid dat de wegverbreding wordt gecombineerd met gebiedsontwikkeling waar zowel het milieu als de economie van profiteren.

Het nu genomen ontwerpbesluit gaat over de verbreding van de A4 tussen Leiderdorp en Leiden van 2x2 rijstroken naar 2x3 rijstroken. De weg zal tussen de Doeshaven (Leiderdorp) en nieuwbouwwijk Roomburg (Leiden) verdiept worden aangelegd. Dit zorgt voor een aantrekkelijke en geluidsarme inpassing in de omgeving. Onder de Oude Rijn zal een aquaduct worden aangelegd. Van 19 februari tot en met 1 april 2009 ligt het ontwerptracébesluit

A4 Burgerveen – Leiden (OTB) ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan reageren op het te nemen besluit. Op 4, 11 en 12 maart organiseert Rijkswaterstaat informatieavonden om vragen te beantwoorden.

Een definitief besluit zal nog dit jaar genomen worden. De schop kan dan snel daarna de grond in. Indien de Eerste Kamer de spoedaanpak snel aanvaardt kan het project sneller van start. De werkzaamheden duren ongeveer 4/5 jaar. De oplevering is voorzien in 2014. Vanaf 2012 zal het verkeer al van de verdiepte ligging gebruik kunnen maken.