Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland
 

E-mail

Geachte heer ter Keurs,

U heeft mijn mening in onderstaand persbericht onvolledig weergegeven. Ik heb inderdaad de verwachting uitgesproken dat de nul-plus variant geen wenselijk alternatief zal blijken te zijn. Ik baseer mij daarbij op de ervaring die ik uit het verleden van de verkeerssituatie in de regio heb. MAAR: ik heb aan het Leidsch Dagblad ook aangegeven dat er in een besluitvormingstraject als dit altijd tegengestelde belangen en daarmee opvattingen zijn en dat een goede objectieve studie kan helpen (of beter gezegd zelfs noodzakelijk is) om de inhoudelijke discussie te ondersteunen. Ik vind het dus wel degelijk een groot gemis dat de nul(plus)variant ontbreekt en wij zullen GS daar op aanspreken en bezien of dit gebrek hersteld kan worden. Wij nemen het rekenkamerrapport dus wel degelijk zeer serieus. Anders hadden we er ook niet om moeten vragen! Dat maakt zoals ik al aangaf nog steeds niet dat ik denk dat de nulplus variant een haalbare variant is. Maar als hij niet goed is doorgerekend zal het verschil van mening daarover, zo ben ik bang, alleen maar groter worden. Dus ben ik wel degelijk voorstander om die objectieve doorreking te laten verrichten.

Met vriendelijke groet,

Ron Hillebrand