In de media

 

BBVolnieuws - 16 mei 2013

Statencommissie bezoekt tracé Rijnlandroute

Door -

wassenaar - Het tracé van de Rijnlandroute ligt vast, dat wel maar de inpassingen, ofwel hoe de weg de grond uit komt, daarover is nog veel discussie. De tunnel vernietigt veel en dat kregen de leden van de Commissie Verkeer en Milieu van Provinciale Staten vandaag ook luid en duidelijk te horen tijdens hun bezoek aan het tracé.

De tour voerde langs Valkenburg, Wassenaar en de Leidse wijk Stevenshof. Deze gebieden lijden onder de aanleg. Er moeten heel wat huizen en bedrijven weg, om nog maar niet te spreken over natuur en cultuur.

Buitenplaats Zuidwijk Een van de stops was bij Café Maaldrift aan de Rijksstraatweg in Wassenaar. Een bedrijf dat ook moet wijken voor de snelweg. Even verderop ligt Buitenplaats Zuidwijk waar mevrouw Hessels woont. “Zuidwijk bestaat al sinds begin 15e eeuw en wordt in uitstekende staat gehouden. Zo is de tuin, nog ontworpen door de wereldberoemde Daniel Marot, onlangs compleet gerestaureerd. Nee, wij hoeven niet weg maar komen wel pal aan Rijnlandroute te liggen. En dat is een ramp voor een van de belangrijkste buitenplaatsen van Wassenaar. We hebben er alles aan gedaan om de aanleg te voorkomen maar dat het is niet gelukt. Er is nu nog maar weinig aan te doen. Ik ben ontzettend teleurgesteld.”

Laatste corridor En dat vind ook raadslid Derks van WWW. “De groene buffer waar zo hard aan gewerkt is, wordt volledig vernietigd. De huizen in Tiengemeenten moeten weg en kijk naar boerderij Van der Ham. De mensen raken veel grond kwijt en de boer kan na de aanleg van de Rijnlandroute niet meer bij zijn grond in Stevenshof komen. Hoe gaat hij zijn bedrijf voortzetten? De Rijnlandroute haalt de laatste corridor tussen polder en duinen weg en dat voor een weg die niet nodig is. De Provincie baseert zich op achterhaalde cijfers en wil die ontzettend dure weg perse aanleggen.”

En hoe duur is benadrukte Fred Holvast uit Tiengemeenten nog maar eens. “Per strekkende kilometer kost deze weg €250,- miljoen. In totaal ca. een miljard euro. Dat is echt van de gekke. Zeker als je weet dat het aanpakken van de knelpunten, dat net zoveel effect heeft, maar €300 miljoen kost.”

Nut en noodzaak Daar wijst de Statenfractie van GroenLinks ook op in haar schriftelijke vragen. Een groot deel van het geld van de rijksoverheid wordt niet voor 2023 uitgekeerd. Gaat de Provincie voorfinancieren? En de partij wil ook weten hoe de kosten voor onder andere onderhoud, reparaties en verlichting, na de aanleg worden betaald. Ook Groenlinks is nog niet overtuigd van nut en noodzaak van de weg.

CDA’er Hans Démoed is dat wel. “De onderzoeken zijn duidelijk. Die weg komt er, het gaat alleen nog om de inpassingen. ” De CDA’er was vorige week nog bij de bewoners van Tienhuizen op bezoek. “Je kunt wel huizen weg halen maar dan moet je wel uitleggen hoe dat in de praktijk gaat. En zorgen dat je in gesprek blijft met de bewoners. Het CDA heeft een motie ingediend om in schrijnende gevallen alvast uit te kopen. Die motie is raadsbreed aangenomen en inmiddels is er al een woning door de Provincie aangekocht.”

Hoe de weg wordt ingepast is nog lang niet duidelijk. De Staten vergaderen binnen enkele weken en nemen dan een besluit.

http://www.volnieuws.nl/index.php?option=com_k2&view=item&id=28186:statencommissie-bezoekt-trac%C3%A9-rijnlandroute&Itemid=4515