In de media

 

VolkskrantVolkskrant - 11 januari 2013

Ook werkgevers leveren kritiek op de Wet Hof

Door Robert Giebels

den haag - De werkgevers hebben zich aangesloten bij het verzet van gemeenten, provincies en waterschappen tegen de Wet Hof. Die bepaalt dat lagere overheden moeten bijdragen aan het verlagen van het overheidstekort om aan Europese regels te voldoen.

De kritiek is dat door die wet lokale overheden de komende jaren 11 miljard euro aan investeringen op de lange baan moeten schuiven, met alle negatieve economische gevolgen van dien.

Het zijn vooral bouwprojecten die sneuvelen door de Wet Hof, is de waarschuwing in een brandbrief die de werkgeversorganisatie VNO-NCW en brancheorganisatie MKB-Nederland aan de Tweede Kamer stuurden. 'Het aantal faillissementen in de bouw ligt op het hoogste niveau sinds jaren.'

Vorige maand wezen de werkgevers het kabinet op de problemen in de bouwsector bij het zogenoemde Midwinteroverleg, dat het polderoverleg een nieuwe impuls moet geven. 'Nieuwe projecten, zoals wegen en gebouwen, worden relatief gemakkelijk geschrapt of op de lange baan geschoven', stellen de werkgevers.

De Wet Hof, het wetsvoorstel voor houdbare overheidsfinanciën, regelt twee zaken. Het legt de bekende Europese begrotingsnorm van 3 procent vast in de wet. Daarnaast bepaalt het dat gemeenten, provincies en waterschappen 0,5 procentpunt van de 3 procent voor hun rekening moeten nemen.

Complicatie is dat het Rijk een andere boekhoudsystematiek hanteert dan de lokale overheden. Het gevolg daarvan is dat een investering van een gemeente meteen en in haar geheel het totale 'Europese' begrotingstekort vergroot. Dat de investering gedekt is en meerdere jaren bestrijkt, 'ziet' de Wet Hof niet.

Volgens CDA-Kamerlid en financieel specialist Eddy van Hijum heeft de Wet Hof bovendien nadelige gevolgen voor provincies die geld hebben verdiend aan de verkoop van energiebedrijven. 'Als ze dat geld uitgeven, telt het mee in het tekort. En als ze er niets mee doen, niet.'

Volgens Van Hijum, de werkgevers en de lokale overheden is de helft van de Wet Hof feitelijk overbodig. Tegen de andere helft, het vastleggen van Europese begrotingseisen, bestaat weinig weerstand, afgezien van flankpartijen als PVV en SP. 'Maar de begrotingseisen die nu aan gemeenten worden gesteld, zijn al heel streng', zegt Van Hijum. 'Ze moeten hun begroting in evenwicht hebben, anders volgen sancties.'

De CDA'er stelt daarom voor om de Wet Hof te splitsen in het onomstreden deel (de 3 procentsnorm) en het overbodige deel over de lagere overheden. 'Per slot wordt met deze wet louter een boekhoudkundig probleem geschapen voor lokale overheden. Bovendien vraagt Europa helemaal niet van Nederland om het te doen zoals het kabinet het met de Wet Hof wil doen', aldus Van Hijum.

Volgens Tweede Kamerlid Ed Groot van coalitiefractie PvdA is splitsing van het wetsvoorstel niet nodig. 'Er is nog tijd om het in orde te maken. Maar als het gevolg van de wet een investeringsstop bij de gemeenten is, dan moeten we daar vanzelfsprekend wat aan doen.'