In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 07 november 2012

Boortunnel: euforie maar ook onbegrip

Door Marita Kroft

voorschoten/regio - Veel Voorschotenaren zijn blij nu ze de Rijnlandroute niet gaan zien, ruiken of horen omdat er een boortunnel komt. Toch klinkt er ook kritiek en onbegrip.

Wijkraad Stevenshof heeft de Leidse wethouder Robert Strijk uitgenodigd op 21 november. Hij wordt flink aan de tand gevoeld over het tracé voor de nieuwe weg tussen de A44 en de A4. ,,Voor Voorschoten is het fijn dat ze geen last krijgt van de weg, wij zitten met de gebakken peren , merkt bestuurslid Henk Osinga op. ,,Ter hoogte van onze wijk komt er wel een open tunnelbak. Waarom wordt die tunnel niet doorgetrokken tot de A44?

Osinga kent de 10-secondenregel. Automobilisten die uit een tunnel komen, moeten 10 seconden wennen aan het daglicht voordat ze invoegen op een andere snelweg. ,,Dan nog kan de tunnel verder worden doorgetrokken.

Dat heeft echter ook weer zijn nadelen, merkte de Voorschotense wethouder Freddy Blommers maandag tijdens een informatieavond in hotel De Gouden Leeuw op. ,,In dat geval komt de tunnelmond nog dichter bij de huizen van de Stevenshof.

Wijkraad Stevenshof vindt dat de provincie eerst het nut en de noodzaak van de Rijnlandroute moet aantonen. Ze verwijst naar de commissie mer : een groep deskundigen, die enkele weken geleden nog gehakt maakte van het provinciale onderzoek naar de milieu-effecten op de aanleg van de weg door Voorschoten en langs de Stevenshof, de zogeheten Zoeken naar Balansvariant. De commissie vond dat de provincie verkeerde aannames had gedaan. ,,Nu gaat de provincie vooralsnog door met deze leefbaarheid- en landschapsverwoestende variant door deze iets op te poetsen met dure lapmiddelen , stelt de wijkraad.

Ook bewoners van de Voorschotense wijk Park Allemansgeest zijn ongerust. Ze vrezen overlast van de tunnelmond die in de nabij gelegen Oostvlietpolder moet uitkomen. Ze willen liever een weg door Leiden, zoals eerder de bedoeling was. ,,Nu moet Voorschoten blij zijn met een tunnel en als beloning mogen we 9 miljoen betalen? , schamperde Wim van den Bosch. Wethouder Blommers is er echter van overtuigd dat binnen de politieke werkelijkheid de boortunnel voor Voorschoten het maximaal haalbare is .

In december wordt meer bekend over de inpassing van de snelweg buiten Voorschoten.