In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 23 oktober 2012

Besluit wegtracé moet over

Door Binnert Glastra

regio - De vergelijking tussen mogelijke tracés voor een Rijnlandroute tussen A4 en A44 moet worden overgedaan, nu de commissie-MER zich er zeer kritisch over uitliet. Dat stelt het Bewonersgroepenoverleg, waarin 27 organisaties en belangengroepen verenigd zijn. Het Overleg is bovendien ontstemd over de laconieke reactie van de provincie.

De commissie-MER controleerde de vergelijking tussen de Rijnlandroutetracés en liet donderdag weten enkele gegevens te missen. Bovendien stelde zij, dat door verkeerde aannames en de missende informatie een onterecht negatief beeld was ontstaan van tunnelalternatief Churchill Avenue. Voor het Bewonersgroepenoverleg zou dat voor de provincie reden moeten zijn opnieuw te vergelijken.

Zover gaat de provincie nog niet. Gedeputeerde staten lieten vrijdag weten de ontbrekende informatie te hebben liggen voor de commissie, blij te zijn met de bevestiging dat de Rijnlandroute een oplossing vormt voor de verkeersproblemen, en er vertrouwen in te hebben dat het dus allemaal in orde komt. Dat schoot de belangengroepen in het verkeerde keelgat. ,,Dat slikken we natuurlijk niet voor zoete koek , zegt woordvoerder Stan Dessens. ,,De provincie moet de kritiek serieus nemen.

In een persbericht wijst het Bewonersgroepenoverleg erop, dat de commissie-MER stellig is in de conclusie dat de hiaten in het provinciale onderzoek een gelijkwaardige vergelijking van de alternatieven verhindert. ,,Treurig is daarom de poging van de provincie het advies van de commissie naar haar hand te zetten , schrijven de bewonersgroepen. Zij kunnen niet anders concluderen dan dat de provincie op 27 juni te vroeg was met hun keuze voor een tracé door Voorschoten en langs de Stevenshof. Dat vinden provinciale coalitiepartijen op hun beurt een voorbarige conclusie. ,,Natuurlijk zal er een antwoord moeten komen op de vraag of de tunnel onterecht negatief werd beoordeeld , zegt D66-statenlid Jan-Willem van Dongen. ,,Maar in eerste instantie lijkt het me prima wat GS doen. Eerst de aanvullende informatie sturen zodat de commissie-MER een definitief oordeel kan vellen. En dáár moeten we vervolgens wat mee doen.