In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 19 oktober 2012

Ze rekenden naar zichzelf toe

Door Binnert Glastra

regio - Tegenstanders van het door de provincie gekozen tracé voor de Rijnlandroute zijn blij met het voorlopige advies van de commissie-MER, maar trekken de champagnefles nog niet open. Het is niet gezegd dat de politiek het tunnelalternatief door Leiden nu weer uit de prullenbak haalt.

,,Dit advies maakt helder dat we een juiste strijd gestreden hebben , zegt wethouder Freddy Blommers (ONS) van de gemeente Voorschoten, die altijd mordicus tegen de route door het dorp was. ,,De cijfers tonen aan, dat het net zo goed de andere kant kon opvallen. Maar het is niet de politieke realiteit waarmee ik te maken heb, namelijk dat via een democratisch proces gekozen is voor het tracé door Voorschoten.

Zolang regio en provincie niet terugkomen op dat besluit, zal Voorschoten netjes meewerken, zegt Blommers. ,,En op dit moment doen we natuurlijk ook nog onderzoek, samen met de provincie, naar de mogelijkheid een boortunnel onder Voorschoten te leggen. Dat moeten we ook nog afwachten.

Hoe het ook uitpakt, Jaap van Meijgaarden van de Leidse wijkvereniging Pancras-West is erg blij dat in overheidsland in elk geval het kwartje valt dat de berekeningsmethodiek voor de groei van het autoverkeer sterk verouderd is. ,,Want daar gat het om. Je ziet het bij meerder verkeersplannen. De bevolking veroudert, we gaan anders werken, we reizen op een andere manier en het is crisis... en de berekeningsmethode bleef hetzelfde. Maar ze hebben natuurlijk ook enorm naar zichzelf toe zitten rekenen bij de provincie.

,,Het is natuurlijk ook gewoon heel fijn om te lezen dat de commissie-MER het met ons eens is, dat de gebruikte verkeerscijfers erg overtrokken zijn , zegt Henk Osinga van de Leidse wijkvereniging Stevenshof. ,,Maar nu is de vraag wat de politiek ermee gaat doen. Gaan ze nu een stap terug en maken ze een écht eerlijke vergelijking tussen de twee tracés? Daar zijn wij ontzettend nieuwsgierig naar, want dat is naar ons gevoel nog altijd niet gebeurd.

Een antwoord op die vraag kon de provincie gisteren nog niet geven. Een woordvoerder laat weten dat een eerste reactie op de bevindingen van de commissie-MER vandaag te verwachten is.