In de media

 

Dichtbij - 24 mei 2012

Tegenstanders RijnlandRoute: 'We zijn belazerd'

Door de dichtbijredactie (Het op Zondag)

voorschoteN -

Met de keuze van de provincie voor RijnlandRoute langs de Stevenshof en door Voorschoten en de Oostvlietpolder is de strijd losgebarsten. Tegenstanders spuwden woensdag hun gal op een informatieavond in de Stadsgehoorzaal.

'Laat de gedeputeerde eerst een kwartier haar verhaal houden, dan is er daarna een uur en twintig minuten tijd voor vragen.' Gespreksleider Harry Michels probeert tevergeefs het schema vast te houden. Ingrid de Bondt (VVD) verdedigt met moeite de keus van de provincie, die de Churchill Avenue liet vallen.

De gemoederen lopen hoog op. 'Het besluit is genomen op basis van ondeugdelijke informatie. De verkeersprognoses kloppen niet. Het is een politieke deal. We zijn belazerd. Arrogant. Schande.' De Bondt biedt dapper weerwoord. 'Wij hebben vanuit het belang van de hele regio gekozen. Welk alternatief we ook kiezen, er worden mensen niet blij. Ook als we niets doen. Ik sta voor deze keuze.'

De nieuwe weg kost 931 miljoen. Aan de oorspronkelijke 600 meter tunnel in deze variant kan volgens de gedeputeerde 350 meter worden toegevoegd. Churchill Avenue is 229 miljoen duurder en niet toekomstvast. In 2030 zouden weer files ontstaan. TNO kon geen uitspraak doen over de veiligheid, waardoor vereiste vergunningen onzeker zijn. 'Dat is een risico dat we moeten meenemen', zegt De Bondt.

Is de weg daarmee 100 procent zeker? 'Nee', geeft De Bondt toe. 'De MER-commissie moet het besluit toetsen.' Op de vraag of ze bereid is een volledige tunnel te overwegen als wordt aangetoond dat dit goedkoper is, antwoordt ze: 'Ja. Alleen wil ik geen valse verwachtingen wekken. Wij denken echt dat een tunnel duurder is. Maar zo niet: natuurlijk.'

Op 27 juni stemt de Provinciale Staten van Zuid-Holland over het bestuursbesluit. De strijd is nog lang niet gestreden.

http://www.dichtbij.nl/groot-leiden/regio/artikel/2350273/tegenstanders-rijnlandroute-we-zijn-belazerd.aspx