In de media

 

Voorschoten OnlineVoorschoten Online - 08 mei 2012

Infoavond tracékeuze Rijnlandroute in Leiden op 23 mei

Door -

voorschoten - De provincie Zuid-Holland nodigt inwoners van Leiden, Katwijk, Voorschoten, Wassenaar, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg uit voor een informatieavond op woensdag 23 mei over de tracékeuze voor de RijnlandRoute. De RijnlandRoute is een nieuwe oost-westverbinding voor autoverkeer ter hoogte van Leiden, die Katwijk verbindt met de A4. Voor de RijnlandRoute zijn drie alternatieve tracés onderzocht.

De informatiebijeenkomst vindt plaats woensdag 23 mei 20.00 uur in de Stadsgehoorzaal, Breestraat 60 in Leiden. Inloop is vanaf 19.30 uur. Tijdens deze avond informeren wij u over de argumenten voor de tracékeuze, de details van het gekozen tracé en leggen we u tevens uit hoe het vervolgproces is ingericht. Vanzelfsprekend is er gelegenheid vragen te stellen.De informatieavond wordt live uitgezonden via http://www.zuid-holland.nl/ en via www.rijnlandroute.nl. Ook de kijkers via internet kunnen vragen stellen aan de sprekers.

Besluit over tracé
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland nemen op 15 mei een besluit over het tracé voor de RijnlandRoute. In de week van 21 mei worden de gemeenteraden en de bewoners en belanghebbenden uit het gebied op de hoogte gebracht. Provinciale Staten spreken zich naar verwachting 27 juni uit over de tracékeuze.

Aanmelden
Belangstelling voor deze bijeenkomst? U kunt zich per mail hiervoor aanmelden via rijnlandroute@pzh.nl U kunt zich ook schriftelijk aanmelden via Provincie Zuid-Holland, kernteam RijnlandRoute, postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

http://www.volnieuws.nl/index.php?option=com_k2&view=item&id=17151:infoavond-tracékeuze-rijnlandroute&Itemid=5034