In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 08 juni 2011

Laatste oordeel Rijnlandroute

Door Binnert Glastra

leiden - De provincie Zuid-Holland schakelt de onafhankelijke commissie-MER in om alle cijfers, aannames en berekeningen van de twee resterende tracés voor de Rijlandroute nog eens goed te controleren. Na de zomer velt de provincie het definitieve oordeel. Dat bleek gisteren tijdens een informatiebijeenkomst voor de Tweede Kamercommissie voor infrastructuur.

Formeel weet de nieuwe gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD, verkeer) hoe ze de nieuwe weg tussen A4 en A44 moet aanleggen. In het coalitieakkoord dat ze moet uitvoeren, is gekozen voor de variant die ’Zoeken naar Balans’ wordt genoemd. Daarin loopt de weg van A4 door de Oostvlietpolder en Voorschoten en langs de Leidse wijk Stevenshof.

De Bondt wil echter zeker weten dat het enig overgebleven alternatief, een tunnel onder de Churchilllaan in Leiden, wel echt op een verantwoorde en eerlijke manier is afgevallen. De afgelopen maanden kwamen voor die optie gegevens beschikbaar die, als ze er eerder waren geweest, het besluit wellicht hadden beïnvloed. Bovendien is er nog onenigheid over een aantal gebruikte cijfers, bedragen en rekenmethodes. ,,De discussie daarover wil ik beslechten’’, zegt De Bondt. ,,Daarom willen we de onafhankelijke commissie-MER vragen te toetsen of alles helder, eerlijk en gelijkwaardig is.’’

Het ’Team Churchill Avenue’, dat het alternatief bedacht en uitwerkte, is De Bondt daar zeer dankbaar voor. Het team is ervan overtuigd dat het tunneltracé een volwaardig en betaalbaar alternatief is, dat bovendien goed is voor de leefbaarheid en de economische toekomst van Leiden.

De Tweede Kamercommissie vindt de paar maanden uitstel geen probleem. ,,Maar daarna moeten we er ook echt een klap op geven’’, zegt Kamerlid Charlie Aptroot. De VVD’er benadrukte verder, dat de Tweede Kamer veel extra geld in de weg steekt en dat doet in de verwachting dat het dan ook een goede wordt. Voorstellen om de Rijnlandroute in twee delen aan te leggen, met vele jaren ertussen, wijst hij van de hand. ,,De Tweede Kamer wil straks een vergelijking zien tussen een vollédige Churchill Avenue en een vollédige Zoeken naar Balans.’’

Volgens de huidige inzichten is Zoeken naar Balans de voordeligste variant, al bestaat onenigheid over het exacte verschil met het alternatief. Churchill Avenue is de meest milieuvriendelijke variant en biedt meer verkeersvoordelen voor Leiden. De steun voor de Churchill Avenue is groter, zeker bij de regiogemeenten. Een keuze ervoor lijkt vooral af te hangen van de mate waarin het onderzoek deze zomer aantoont dat de tunnel veilig is en voldoet aan alle regels, en dat verkeer ook bij ongelukken en onderhoud kan blijven rijden. En van bewijs dat het alternatief niet of nauwelijks duurder is dan de provinciale voorkeur, zoals Team Churchill Avenue beweert.

http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/leidenenregio/article9595481.ece/Laatste-oordeel-Rijnlandroute--