In de media

 

Leids NieuwsbladLeids Nieuwsblad - 30 april 2011

"Zo helpen ze de polder mooi naar de filistijnen!"

Door Gerard van der Hoeven

Rijnlandroute door de Groote Westeindsche Polder

zoeterwoude - Een Rijnladroute via Voorschoten en de Leidse Oostvlietpolder naar de A4 betekent een enorme aantasting van de Zoeterwoudse Groote Westeindsche Polder. Het kan wel eens het einde betekenen van de eeuwenoude molen Zelden van Passe die langs de Meerburgerwatering staat. In de meest recente plannen sluit de Rijniandroute, een verbinding tussen de A44 en de A4, bij Zoeterwoude aan op de A4. De eerste reacties van betrokkenen zijn vernietigend.

Quno Onderwater, veehouder en met zijn ouders Leo en Annie Onderwater, landeigenaar in de polder, spreekt van een heel slecht plan. “Dit is de minst goede variant. Zo helpen de de polder mooi naar de filistijnen! Erg drammerig van de gedeputeerden om hierop voort te borduren. Los van het feit dat wij er grond hebben, is de polder bij uitstek een zeer waardevol gebied voor weidevogels. Dat verzin ik niet, cijfers tonen dat aan. De nestdichtheid is 4 per hectare, dat is een heel hoog aantal. Wij doen er veel aan de weidevogels in stand te houden. Nog niet zo lang geleden was het aantal nesten 2 per hectare. Weidevogels moet je beschermen tegen natuurlijke vijanden als kraaien, vossen en buizerds. Juist door inspanningen van de veehouders is de weidevogelstand nu zo goed.”

Sjaak de Jong van de Weidevogelvereniging Zoeterwoude onderschrijft de zienswijze van Onderwater. “In de polder en zeker rond de Zelden van Passe is een  hoge concentratie van weidevogels. Als de plannen van de Rijniandroute doorgaan betekent dat het einde van een unieke polder en het einde van de weidevogels in dat gebied.”

Waardeloos
Molenaar Fred Boot, bewoner van de molen Zelden van Passe, vindt het een waardeloos idee. “Als ik het goed begrijp staat de molen straks in een kom van asfalt. Ook schijnt er ideeën te zijn om de Meerburgerwatering te verleggen. De Rijnlandse molenstichting is eigenaar van de Zelden van Passe. De stichting zal zich ongetwijfeld intensief inspannen om de molen te behouden.”

Voor Wim Klein, fractievoorzitter van het CDA Zoeterwoude, is de route via de Groote Westeindsche Polder niet bespreekbaar. Wij zijn voor de Churchill Avenue. De stichting Vrienden van de Oostvlietpolder zet zich al jaren in om de polder groen te houden. Met succes zo leek het. Komt er nu ineens een weg dwars door de polder. Heel vreemd is het dat D66 en de SP tegen aantasting van de Oostvlietpolder waren. Nu zitten die partijen in Gedeputeerde Staten en zijn ze ineens voorstander van de Rijniandroute dwars door dezelfde polder.”

Yvonne van der Laan van Progressief Zoeterwoude: “Het plan zoals het er nu ligt willen we niet. Het is een rare oplossing om een molen op te offeren en een open gebied aan te tasten. Voor ons, en Zoeterwoude heeft dat al eerder aangegeven, is een aansluiting op Zoeterwouds grondgebied niet aan de orde. Benut optimaal de bestaande op- en afritten van de A4 en de Europaweg. Daar liggen best nog mogelijkheden zonder andere gebieden aan te tasten.”

Ook Jaap Hage van de VVD Zoeterwoude.wil er niets van weten. “Voor ons is het aantasten van de polder uit den boze. In Voorschoten wordt een woongemeenschap door midden gesneden, de Oostvlietpolder gaat er aan en het gebied bij de molen Zelden van Passe wordt vernietigd. Met de Churchill Avenue wordt het knelpunt bij de Lammebrug opgelost. Dat D66 en de SP nu ineens een heel ander standpunt innemen verbaast mij niets, dat doen die partijen wel vaker”.