In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 17 februari 2011

Niemand wil Voorschotentracé

Door Binnert Glastra

regio - Geen van de partijen die gisteravond deelnamen aan een verkiezingsdebat over de Rijnlandroute wil die geplande weg tussen A4 en A44 door Voorschoten voeren. Als er een weg komt, is de favoriete variant het bewonersalternatief Churchill Avenue door Leiden. Die wordt, zo werd gisteravond duidelijk, wel 50 tot 100 miljoen euro duurder dan het andere tracé. 

De aanwezige kandidaat-statenleden kiezen voor de Churchill Avenue (Platform Lokale Partijen, ChristenUnie, PvdA, D66), alleen knelpunten oplossen (SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren) of willen het lopende onderzoek naar de milieueffecten afwachten (CDA, VVD, 50Plus).

Dat is echter wel in een situatie dat het rijk over de brug komt met een paar honderd miljoen euro extra. Zonder dat geld is geen van beide tracés in één keer goed aan te leggen en de provinciale politiek vindt dat eigenlijk onacceptabel. ,,Dan liever géén weg , aldus statenlid Tiemen Brill (VVD).

Het Team Churchill Avenue, dat zijn burgerinitiatief de afgelopen jaren met toenemend succes in de kijker speelde, blijft intussen rekenen. Vooralsnog denkt het team dat hun variant 50 tot 100 miljoen euro duurder zal uitvallen dan het tracé door Voorschoten. Op een totale investering van bijna een miljard is dat, zo bleek tijdens het debat, voor veel partijen nog wel overbrugbaar. Rosa van der Tas (D66 Zuid-Holland) opperde om de sneltram Rijn Gouwe Lijn tussen Leiden en de kust dan eerst maar als busbaan aan te leggen en het geld te steken in de Churchill Avenue.

Het onderzoek naar de twee varianten is binnenkort klaar. Het rijk wil dat de provincie voor 1 mei beslist. Dat stuit op politiek protest omdat er dan nog maar net nieuwe provinciale staten zijn. ,,Heel jammer dat ze er zoveel tijdsdruk op zetten , zegt ook Joost Klimbie van Team Churchill Avenue. ,,Het gaat om een fundamentele keuze.