In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 16 februari 2011

'RGL komt er via stad of spoor'

Door Binnert Glastra

leiden - Of de sneltram Rijn Gouwe Lijn in Leiden nu via de Breestraat, de Hooigracht of bestaand spoor gaat, verkeerswethouder Robert Strijk legt het aan. Dat zei hij gistermiddag tijdens een toelichting op het besluit op de opzet van trace- en milieuonderzoek voor inspraak vrij te geven.

"Wij weten dat de RGL er komt en dat het een binnenstadstrace zou kunnen worden. Als we hem dan toch aanleggen, dan wel op de manier die het beste is voor Leiden. Daar is het onderzoek voor. En ja, dan leggen we hem aan met mij als wethouder." Aldus Strijk, die vorig jaar vanuit D66 - een partij die fel gekant was tegen de sneltram door de binnenstad - plaatsnam in het stadsbestuur.

Het onderzoek waar hij naar verwijst, is de zogeheten milieueffectrapportage (MER). Daaruit moet blijken wat de gevolgen zijn van de sneltram. In het Leidse deel van het onderzoek gaat het om drie traces: het bestaande treinspoor, Hooigracht-Langegracht en de Breestraat.

Hoe het onderzoek eruit komt te zien, is nu bekend. Iedereen kan daar vanaf maandag zijn zegje over doen. On de kans op fouten en vertragingen te verkleinen, wordt ook de onafhankelijke commissie-MER gevraagd haar mening over de onderzoeksopzet te geven. De inspraakstermijn is vier weken; daarna wordt het onderzoek met eventuele aanpassingen in gang zetten.

Gelijktijdig maakt Leiden een 'afwegingskader' waarin komt te staan hoe de gemeente de uitkomsten van het onderzoek zal afwegen. "De lijn heeft meer effecten dan alleen op het gebied van milieu", zegt Strijk. "We wegen natuurlijk ook de economische gevolgen voor de stad en de effecten voor bijvoorbeeld auto-, fiets- en busverkeer."

Dat Strijk zegt de sneltram ook bij de door D66 gehate binnenstadsvariant te zullen aanleggen, komt volgens Paul van Meenen, fractievoorzitter van D66 Leiden, voor zijn eigen rekening. "Ik begrijp best dat hij dit zegt; dat is zijn rol vanuit het collge van b en w. En vanuit de logica van het college is het ook zo", aldus van Meenen. "Maar het is uiteindelijk de fractie die dat bepaalt, na het horen van de D66-leden. We sluiten niet uit dat we bij zo'n trace onze wethouders teugtrekken. Maar let wel, absoluut zeker is dat ook niet."