In de media

 

GVGroot Voorschoten - 12 januari 2011

 "Besluit Rijnlandroute gaat te langzaam" & Reactie in Open Brief door GroenLinks

De besluitvorming over de Rijnland Route gaat veel te langzaam. Dat is de mening van Hein Tipker, voorzitter van het Economisch Platform Voorschoten (EPV). “Wat een gehakketak, wat een gekissebis en wat een kortzichtheid ook vaak. Een weg waarover al meer dan driekwart eeuw wordt gepraat en waarvan de noodzaak dagelijks wordt aangetoond. Wanneer worden er nu eindelijk eens knopen doorgehakt”, aldus Tipker tijdens de Nieuwjaarsreceptie van het EPV. EPV voorzitter Hein Tipker en wethouder Inge Adema

Voor Tipker en de ondernemers in de regio is de keus eenvoudig: in beweging blijven in de regio of tot stilstand komen. “Als dat laatste de bedoeling is, blaas het project dan maar af. Maar gunnen we onze kinderen ook een toekomst, leg hem dan op verantwoorde wijze aan, zoals in de vorm van een Churchill Avenue”, aldus de EPV-voorman. Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak besteedde Tipker ook aandacht aan de bundeling van krachten met Wassenaar. “Het is inmiddels alweer acht jaar geleden dat ik pleitte voor een bundeling van krachten met Wassenaar. We kunnen dan flink kosten besparen en een kwaliteitsslag maken met bijvoorbeeld een ambtenarenapparaat dat veel meer expertise in huis heeft. Een fusie schijnt vooralsnog financieel onvoordelig te zijn; de gezamenlijke begroting zou dan met 4 a 5 miljoen moeten krimpen. Prima als het dan alleen bij samenwerken blijft, als we de voordelen van een groter verband maar binnen halen”, aldus Tipker.

Met de komst van een nieuw gemeentebestuur hoopt Tipker dat in een aantal hoofdpijndossiers goede stappen worden gezet. Dat zijn onder meer de Dobbewijk, het Deltaplein en de scholenbouw. Tipker vindt dat de bedrijven in de Dobbewijk snel moeten weten waar ze aan toe zijn. “Het Defensieterrein moet nu eindelijk eens echt uitgegeven en bebouwd worden, zodat de bedrijven die willen groeien of veranderen, dat op een gezonde manier kunnen doen.”

Tipker waarschuwde in zijn nieuwjaarstoespraak voor de vergrijzing onder de winkeliers. Iets waar Wim van Dam, voorzitter van de Centrum Ondernemers ook al op wees. “De babyboomers zijn oververtegenwoordigd en opvolgers zijn er nauwelijks. Wat in kleine dorpen al schering en inslag is: een verdwenen middenstand, kan hier ook zo maar gebeuren. Als we niet oppassen, hebben we straks in ons dorp alleen nog een paar supermarkten.” Volgens Tipker vormen de winkeliers samen met ondernemers uit het midden- kleinbedrijf de ruggengraat van de samenleving.

Wethouder Inge Adema wil de dialoog met de ondernemers in 2011 intensiveren. “Het is belangrijk met u te praten en een afweging te maken alvorens een besluit te nemen. Een gezond bedrijfsleven is nodig voor een vitaal dorp.” Er is al veel gebeurd in 2010, vindt ze. “Het ondernemersloket: al meer dan 100 ondernemers hebben zich hierbij aangesloten. Zij kunnen hun stem laten horen en aangeven wat ze willen. De raad is akkoord gegaan met de plannen voor de Dobbewijk en heeft e2 miljoen vrijgemaakt voor de ontwikkeling. Ook VNO-NCW en Holland-Rijland vinden dat de Dobbewijk prioriteit moet hebben. Nu is het afwachten of de Provincie geld ter beschikking wil stellen. Dit jaar willen we de horeca versterken en hopen we de plannen voor het Deltaplein een flinke duw te geven. Een ander onderwerp is de kantorennota. De leegstand in Voorschoten valt wel mee maar we moeten wel opletten. Ook moet er ruimte zijn voor kleine ondernemingen. Onlangs heeft het college een bezoek gebracht aan het House of Vision, bedrijfsruimte waar diverse kleine ondernemers zich hebben gevestigd. Een eye opener.”

Over de Rijnlandroute zijn politiek en ondernemers het eens. “Wij hopen dat de Minister besluit tot de enige variant die verkeersoplossend werkt: de Churchill Avenue. Daarin staan we gezamenlijk met Wassenaar en dat heeft geholpen.”

De wethouder wil snel om de tafel gaan zitten met de ondernemers om Voorschotenaren die werkloos zijn, snel aan het werk te helpen. Ze denkt erover op korte termijn een banenmarkt te organiseren. “Bezuinigen moet, de hand gaat op de knip”, vervolgt ze. “De ondernemers hebben al laten zien maatschappelijk betrokken te zijn. Zij sponsoren, bieden hulp waar dat kan. Kortom: Voorschoten heeft de ondernemer hard nodig!”

http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=1553927

 

VOORSCHOTEN - Alfred Blokhuizen, statenlid voor GroenLinks reageert in een open brief op de uitspraken van Hein Tipker, voorzitter van het Economische Platform. Blokhuizen is het niet eens met de uitlatingen van Tipker over de Rijnlandroute. Alfred Blokhuizen

Geachte heer Tipker, U stelde in uw nieuwjaarstoespraak voor het Economisch Platform Voorschoten, over de aanleg van de RijnLandRoute: “Wat een gehakketak, wat een gekissebis en wat een kortzichtigheid ook vaak. Een weg waarover al meer dan driekwart eeuw wordt gepraat en waarvan de noodzaak dagelijks wordt aangetoond. Wanneer worden er nu eindelijk eens knopen doorgehakt”,

Jammer dat u kort door de bocht redeneert.

U zegt dat al 3/4 eeuw wordt gepraat over een RijnLandRoute. Dat is natuurlijk geheel onjuist. Dat er ergens ooit eens een ideetje leefde wil nog niet zeggen dat dat een ècht plan was. Overigens bewijst u dat deze weg al 75 jaar niet nodig is geweest. Daardoor heeft de belastingbetaler z’n geld in z’n zak kunnen houden. U wilt vast niet weten hoeveel lijntjes van wegen er ooit zijn getekend. Als dat allemaal plannen zouden zijn, zou Nederland ongeveer een asfaltwoestenij zijn.

Verder is het wel heel kort door de bocht dat u een weg koppelt aan de “toekomst voor de kinderen”. Als automobiliteit de toekomst dwarsboomt voor kinderen is de basis van het leven en levensgeluk in Voorschoten wel erg smal.

Het zijn die zaken die het leven zo de moeite waard maken, zoals natuur, schone omgeving en een gezond leefmilieu zonder lawaai en luchtvervuiling waar ook op wordt gelet. Het is van het grootste belang dat dat zorgvuldig wordt onderzocht en uiteindelijk wordt bepaald wat het beste is voor de mens. U praat alleen maar over wat het beste is voor de geldstromen. Zo te zien is daaraan voor uw Platform heel veel ondergeschikt.

Overigens is van impulsieve beslissingen niet vaak iets goeds terechtgekomen. Vandaar dat in een democratie alles zorgvuldig wordt afgewogen, op grond van goede onderzoeken en rekening houdend met de belangen van eenieder. Dat duurt lang, dat is niet anders.

Dat u kunt komen met een, wat u een verantwoorde variant noemt, tracé van de RijnLandRoute (Churchill Avenue) is nu juist het gevolg van het goed kijken naar nut, noodzaak en gevolgen van een weg. Dat kon niet anders dan na een zorgvuldig onderzoek. Deze variant is er niet gekomen dankzij de ondernemers, maar door bezorgde burgers gemaakt Hadden we uw tempo aangehouden, dan was Voorschoten allang in 2-en gedeeld door een weg. Daardoor had iedereen in de herrie en luchtvervuiling gezeten. Tenslotte zouden waardevolle groene gebieden vernietigd en Landgoed Berbice zwaar aangetast zijn.

Wat zou u ervan vinden als we eventjes snel uw ondernemersbelangen opzij zetten. Gewoon....omdat we even snel moeten besluiten...... Tenslotte praten we al eeuwen over ondernemersbelangen.

Dus wat u gekissebis noemt, noemen wij een zorgvuldige afweging. Het is echt kortzichtig als we zomaar onze honderden miljoenen ongefundeerd uitgeven. Wedden dat u weer snel met uw oordeel klaarstaat als de beslissing te snel en daardoor te onzorgvuldig is genomen?

Vriendelijke groet,

Alfred Blokhuizen

Statenlid GroenLinks

http://www.deweekkrant.nl/artikel/2011/januari/12/kort_door_de_bocht_742