In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 10 januari 2011

 "Bebouwen van polder blijft optie"

Leidse PvdA blijft bij standpunt

Door Binnert Glastra

leiden - De Oostvlietpolder blijft voor de Leidse PvdA-fractie een bouwlocatie voor bedrijven. Momenteel leent de economische situatie zich daar niet voor, maar als het weer beter gaat is alles weer mogelijk. Dat schijft de fractie op haar website, in reactie op het bericht dat de provinciale PvdA-fractie afziet van een bedrijventerrein in de polder.

Recent makte de provinciale PvdA-fractievoorzitter Ron Hillebrand, voormalig wethouder in Leiden, bekend dat zijn partij voortaan in het 'groene kamp' te vinden is waar het de Oostvlietpolder betreft. Het omstreden plan voor een bedrijventerrein in de polder, sinds de gemeenteraardsverkiezingen van vorig jaar ook in politiek Leiden uit de gratie, kan de prullenbak in.

De Leidse fractie van de PvdA schrijft op haar lokale website dat zij alle opties openhoudt. De fractie erkent dat  dat het economisch klimaat noopt tot het opzouten van het plan, maar is niet van zins er definitief afscheid van te nemen. 'De vraag is of de situatie zich in de nabije toekomst zal wijzigen. Mochten daar aanwijzingen voor komen dan zal in regionaal vernad moeten worden bezien of het realiseren van een dergelijk bedrijventerrein in de OVP een reele optie is', zo schrijft de fractie. Mocht dat zo blijken te zijn, dan moet volgens de partij ook goed worden gekeken worden naar de mogelijkheden om bestaande bedrijventerreinen te herstructureren.

De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO), die jarenlang streed tegen het plan, is onaangenaam verrast door de tweedeling binnen de partij. De vereniging stond op het punt de PvdA op te nemen in een positief stemadvies voor de komende verkiezingen voor Provinciale Staten. 'Dit Leidse standpunt maakt het er voor de (groene) kiezer op 2 maart 2011 niet makkelijker op', schrijft de VVO in een reactie op de PvdA site.