In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 6 december 2010

Onduidelijkheid Rijnlandroute duurt nog even

regio - Het blijft nog even onzeker of de regering extra geld wil uittrekken om de Rijnlandroute in één keer goed aan te leggen en welk tracé gekozen wordt. Dat bleek maandagmiddag tijdens een vergadering van de kamercommissie over verkeer.

De deadline van 1 december van oud-minister Eurlings voor de Rijnlandroute is van tafel; het rijk heeft zijn bijdrage eraan nog niet ingetrokken. Minister Melanie Schultz-Van Haegen (VVD) heeft volgende week een gesprek met gedeputeerde Asje van Dijk (CDA) over eventueel extra rijksgeld en mag er van de Tweede Kamer nog wel eenpaar maanden over doen. Van Dijk vraagt ruim 200 miljoen euro extra voor de weg die de A4 via de A44 met de Bollenstreek moet gaan verbinden. Zoveel is nodig om de weg in één keer goed aan teleggen. Momenteel werken provincie en regio uit geldnood met versoberde varianten.

Niettemin kon de minister in de commissie constateren, dat veel partijen, waaronder de hare, erop aandringen de weg direct volledigaan te leggen. ,,Ik constateer ook, dat de gefaseerde aanpak bijna net zo duur is als het totaalpakket.’’ Ook zij wil het graag direct goed doen. ,,Natuurlijk is dat beter dan het in delen te doen’’,zegt Schultz-Van Haegen. ,,Maar ook hier heb ik te maken met beperkt budget.’’

De minister kan zich vinden in een VVD-motie om uiterlijk 1 mei met regio en provincie een oplossing te hebben. Over het geld, maar ook over de route die de weg moet gaan volgen.

http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/article5228601.ece/Onduidelijkheid-Rijnlandroute-duurt-nog-even-%28update%29