Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

Uit het  Trouw - 30 november 2010

'Nu of nooit' voor een omstreden weg;
Rijnlandroute moet Zuid-Hollanders van oost naar west laten rijden

Door Bart Zuidervaart

den haag  / voorschoten - Als kleine jongen banjerde Wim ter Keurs graag door de polders bij Voorschoten. Het was ergens in de jaren zestig dat hij daar voor het eerst op 'mannen in bruine manchester pakken' stuitte. Zij bogen zich over de beste route voor een nieuwe autoweg tussen Leiden en Den Haag. ,,Dwars door de natuur", zegt Ter Keurs (inmiddels 69). Hij kreeg er nachtmerries van.

Ter Keurs verzette zich samen met sympathisanten met succes tegen de komst van de weg. Sindsdien staat hij veelvuldig op de barricaden als ergens over nieuwe wegen wordt gesproken. Als voorzitter van de stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland is zijn boodschap helder: de Rijnlandroute mag er niet komen.

Deze weg moet de A4 ter hoogte van Leiden verbinden met de A44 en loopt verder langs vliegveld Valkenburg naar Katwijk. De Rijnlandroute staat al decennialang op het wensenlijstje van de provincie Zuid-Holland. Wie naar gedeputeerde Asje van Dijk (CDA, verkeer en vervoer) luistert, begrijpt waarom. ,,In Holland Rijnland staat het verkeer al jaren vast." Het grote probleem is, zegt hij, dat de wegen wel van noord naar zuid lopen, maar niet van oost naar west. Wie met de auto tussen de kust en het achterland van Leiden rijdt, heeft een probleem.

De gedeputeerde wijst op het economische belang van de Rijnlandroute. Estec in Noordwijk wordt beter bereikbaar, net als Greenport Bollenstreek en het Bio Science Park in Leiden. Hij noemt de Rijnlandroute ook cruciaal voor de woningbouw in de regio. Bij vliegveld Valkenburg moeten vijfduizend woningen verrijzen. Dat kan alleen als de ontsluiting van dat gebied goed geregeld is. Daarvoor is zowel de RijnGouweLijn (snelle tramverbinding met Leiden en Gouda) als de Rijnlandroute noodzakelijk.

De provincie had lange tijd een voorkeur voor een tracé onder Leiden door - en dwars door Voorschoten heen. Daar reageerden bewoners en gemeente woedend. In dit scenario sneuvelen woningen, volkstuincomplexen en sportvelden. Sinds vorig jaar is er een andere route in beeld, ontworpen door bewoners uit Leiden en Voorschoten. In deze variant loopt de Rijnlandroute door Leiden, via de Churchilllaan en de Dr. Lelylaan. Voorschoten wordt zo ontzien. Asje van Dijk is bereid deze optie serieus te onderzoeken, zegt hij.

Wim ter Keurs hekelt 'de onzakelijkheid' van de provincie. Hij vindt dat Van Dijk 'opgeklopte uitgangspunten' hanteert. ,,De gedeputeerde herhaalt steeds dat de weg ook nodig is voor verkeersproblemen in Leiden en voor de woningbouw in de regio. Volstrekte onzin. Voor Van Dijk is dit een prestigeproject. Hij wil graag zijn naam onder een groot project kunnen zetten."

De stichting van Ter Keurs pleit er voorlopig voor om alleen bestaande knelpunten langs de A4 en de A44 op te lossen. Asje van Dijk verwerpt deze oplossing. ,,Daarmee zetten we aan de randen van Leiden de sluizen open, waardoor de stad verdrinkt. De problemen zullen daar verergeren." De provincie is om die reden ook tegen een gefaseerde aanleg van de weg. De Rijnlandroute moet er in één keer komen.

De complete route kost minimaal 890 miljoen euro. Tot afgelopen zomer was er door het Rijk 357 miljoen toegezegd. Van Dijk heeft de afgelopen weken een dringend beroep gedaan op alle betrokkenen om nogmaals de portemonnee te trekken. De gemeenten Noordwijk en Katwijk hebben extra geld toegezegd. Leiden zelfs 20 miljoen euro.

Van Dijk zal later deze maand aan minister Schultz (infrastructuur en milieu) melden dat regio en provincie nu 280 miljoen euro voor de weg willen uittrekken. Voor de volledige financiering van de Rijnlandroute komt hij 250 miljoen te kort. Dat bedrag, redeneert hij, moet van het Rijk komen. ,,Nu moet het eindelijk gebeuren", zegt Asje van Dijk.

'De argumenten van de gedeputeerde zijn volstrekte onzin'