Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

Uit het  - 25 november 2010

Extra geld nieuwe weg zonder voorwaarden

leiden - Leiden steekt zoals de provincie verzocht 20 miljoen euro extra in de Rijnlandroute. Het voorstel van GroenLinks en de ChristenUnie om het geld alleen beschikbaar te stellen voor het mogelijke tracé door Leiden - en niet voor de variant ten zuiden van de Stevenshof - haalde het niet in de gemeenteraad.

Veruit de meeste partijen in de Leidse gemeenteraad hopen dat de Rijnlandroute het tracé Churchill Avenue door Leiden gaat volgen. Dat door de buurt bedachte plan behelst een nieuwe weg onder Churchilllaan en Dr. Lelylaan. De voorkeur van de provincie ging tot vorige week uit naar het N11-West -tracé door Voorschoten en langs de Stevenshof. Toen maakte gedeputeerde Asje van Dijk (CDA) echter bekend dat dat tracé door de bodemgesteldheid bij Voorschoten een tegenvaller kent die het net zo duur maakt. Sindsdien is hij ook voor de Churchill Avenue.

Voor geen van beide is genoeg geld, wat leidde tot versoberde versies van de twee tracés. Om die betaalbaar te maken, vroeg de provincie de regiogemeenten bij te betalen. Leiden kreeg het verzoek om ruim 20 miljoen extra en stelt dat geld nu beschikbaar. De raad wil haar tracévoorkeur daarbij niet als voorwaarde stellen. Dát er een weg komt, vinden de meeste partijen en verkeerswethouder Robert Strijk (D66) belangrijker.

Gedeputeerde Van Dijk liet vorige week tevens weten, dat hij een nieuwe poging onderneemt om bij het rijk meer geld los te krijgen om toch een van de oorspronkelijke plannen helemaal te kunnen uitvoeren. Daarvoor zou het rijk nog ruim 200 miljoen extra moeten uittrekken.