Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

Uit het  - 24 november 2010

Stad neemt verlies van 22 miljoen

Oostvlietpolder blijft groen

Door Binnert Glastra

leiden - De Oostvlietpolder blijft groen en dat kost de stad in ieder geval 21,7 miljoen euro. Gisteren hebben burgemeester en wethouders het project om er een bedrijventerrein te bouwen officieel gestopt en besloten dit verlies te nemen. Lopende onderhandelingen over twee stukken grond kunnen het verlies nog groter maken.

Het verlies heeft geen onverwacht effect op het Leidse onverwacht effect op het Leidse huishoudboekje. De politieke en maatschappelijke strijd om af te zien van een bedrijventerrein in de polder duurt al jaren. De gemeente had daarom al geld opzij gezet voor het geval 'de groenen' het zouden winnen. HEt stadsbestuur dat na de laatste gemeenteraadsverkiezingen aantrad, sprak af de polder groen te houden.

Twee nog lopende onderhandelingen over de aankoop van stukken grond kunnen het verlies vergroten. Een niet nader bekend gemaakt bedrag wordt als risicopotje apart gehouden. De gemeente kreeg de grond volgens de regels van het 'voorkeursrecht' als eerste aangeboden maar wil er - gelet op de groene toekomst - de 'agrarische prijs' van 7 euro per vierkante meter voor betalen. De gemeente is wel bereid later bij te betalen als de grond onverhoopt toch van bestemming verandert. De aanbieders willen echter - gelet op de jarenlange verzekering dat er gebouwd mocht worden - nu al meer.

Een van de verkopers is naar de rechter gestapt om hem te vragen een redelijke prijs te bepalen. De gemeente is niet verplicht vervolgens voor die prijs te kopen, maar het enige alternatief is dan om helemaal af te zien van de koop. In dat geval mag de eigenaar het aan anderen verkopen en zien of die wel meer willen betalen.

De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder is bang dat als dat gebeurt, de nieuwe eigenaar alsnog mag mag gaan bouwen omdat het bestemmingsplan voor de polder immers een bedrijventerrein vermeldt. De gemeente deelt die vrees niet omdat daarbij vermeld staat dat bedrijven pas mogelijk zijn als er een uitwerkingsplan is gemaakt. En dat is de gemeente niet langer van plan te maken.

Ook het wel bebouwen van de polder had een verlies opgeleverd, mogelijk van dezelfde grootte. Met name door de lange vertraging die het project kende is daar debet aan. Het college van B en W wijst er wel op, dat er in dat geval ook inkomsten tegenover hadden gestaan zoals ozb.