Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

Uit het  - 18 november 2010

Leiden redeneert uit eigenbelang

leiden - Hij is al uitgemaakt voor alles wat lelijk is door tegenstanders in Leiden en de regio van de Rijn Gouwe Lijn of Rijnlandroute. Autocraat, despoot, tiran of potentaat waren nog zondagsnamen voor Asje van Dijk.

De CDA-gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland was gisteravond in het hol van de leeuw. In Mexicaans restaurant Cojico aan de Breestraat ging hij tijdens een politiek café van het CDA in debat over de heikele punten die Leidenaars en regiobewoners al jaren bezighouden.

En Van Dijk ging meteen flink tekeer. Hij hekelde het in zijn ogen zwalkende beleid van de gemeente inzake de Rijn Gouwe Lijn (RGL). ,,De RGL is een jaren negentig verhaal. Het is een onderwerp waar je niet eindeloos over kan blijven praten. De aanleg is een door de provincie genomen democratisch besluit. En geen besluit van Leiden.

Leiden redeneert vooral uit eigenbelang, meent Van Dijk. ,,De stad is op die manier een sta in de weg voor de hele regio. De RGL is daarvan een icoonproject geworden. Leiden gedraagt zich als een kiezelsteentje op de rails. Ja, daardoor kan een trein ontsporen maar dat gebeurt in dit geval niet. Want als die trein rijdt, wordt het steentje vermorzeld.

Kritische vragen waren er ook van een klein aantal belangstellenden dat géén CDA-lid was. Waarom een RGL door de stad en niet over bestaand spoor? ,,Omdat daar geen ruimte is voor veel stations en de Leidse raad de buitenom variant heeft afgewezen , pareerde Van Dijk handig.

Ook over de verkeersveiligheid was hij duidelijk. ,,De ondergrens is dat door die tram de verkeerssituatie niet onveiliger mag worden. De Hooigracht te smal? In het buitenland rijden vergelijkbare trams door smallere straten. En in Amsterdam rijdt er een tram door, nota bene, de Leidsestraat.

Ook de Rijnlandroute werd door Van Dijk niet mooier voorgespiegeld dan dat de verbinding tussen A4 en A44 moet worden. ,,De nieuwe weg komt door de voortuin of achtertuin van mensen. Mooier kan ik het niet maken maar ik maak wel keuzes.

Van Dijk verwacht dat in het tweede kwartaal van 2011het tracé van de RGL door Leiden definitief bekend is. En dan is het de hoogste tijd eindelijk met de aanleg te beginnen. ,,Of de crisis nog roet in het eten kan gooien? Het gehele bedrag is er vrijwel voor de RGL dus dat lijkt me geen probleem. Als de tram er niet komt, gaat de hele regio de komende tien jaar op slot met alle problemen van dien. Dat scheelt ons zeker 6 tot 7 miljard aan investeringen en komen er grote bouwprojecten stil te liggen.