Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het NRC Handelsblad  - 01 november 2010

Leiden: ‘Provincie zet RGL op scherp’

Door onze correspondent

Rijngouwelijnleiden, De provincie zet de discussie rond de RijnGouweLijn „op scherp” door te dreigen het project aan te melden voor de Crisis- en herstelwet.

Dat stelt D66-wethouder Robert Strijk (Bereikbaarheid) vandaag in reactie op uitlatingen van Gedeputeerde Asje van Dijk van Zuid-Holland in NRC Handelsblad. Van Dijk stelt dit te overwegen om zo de gemeenten die veel kanttekeningen plaatsen bij het project, buiten spel te zetten.

Signaal

„Wij vinden het jammer dat de Gedeputeerde dit signaal afgeeft”, stelt Strijk. „Wij doen als Leiden ons uiterste best om samen te werken. Hij kiest er echter voor de situatie op scherp te zetten.”

De omstreden lightrailverbinding moet Gouda via Alphen aan den Rijn en Leiden met de kust verbinden. Leiden zegde zijn medewerking toe, maar die kwam in maart op losse schroeven te staan. D66 won de gemeenteraadsverkiezingen met de belofte de aanleg van de RGL tegen te houden. Wethouder Strijk gaat nog geen actie ondernemen, maar „kijkt wel naar de mogelijke implicaties van het aanmelden van het project voor de Crisiswet.”

Een adviescommissie onder leiding van Boele Staal stelde eerder dit jaar dat Leiden niet meer onder de toezegging van het oude college uit kon. Maar de stad vroeg de provincie wel om het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) om de haalbaarheid van een aantal alternatieve tracés te onderzoeken.

De resultaten worden over zestien maanden verwacht. Alle voorbereidingen voor de aanleg gaan gewoon door in afwachting van de resultaten.

Juridische stappen

De Universiteit Leiden heeft echter al gezegd juridische stappen te gaan ondernemen als de lijn niet het traject gaat volgen dat in 2008 is afgesproken. Wanneer voor een alternatieve route wordt gekozen, hebben de studenten en medewerkers van de universiteit niets aan de nieuwe verbinding. Het is de bedoeling dat de RGL in 2015 klaar is.

 

http://www.nrc.nl/binnenland/article2637565.ece/Leiden__Provincie_zet_RGL_op_scherp