Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

Uit het  - 28 oktober 2010

Leiden beter bereikbaar

leiden - De aanleg van een ongelijkvloerse kruising op het knooppunt Plesmanlaan en de Haagse Schouwweg is een stapje dichterbij gekomen. Burgemeester en wethouders willen het plan Europees aanbesteden. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan.

Belangrijkste redenen om het kruispunt te veranderen zijn de bereikbaarheid van Leiden en de doorstroming van het verkeer. Dat komt dan ook de luchtkwaliteit ten goede, is de gedachte. Momenteel staan er tijdens de spitsuren lange files in beide richtingen voor de stoplichten naar de A44, het centrum van de stad en de Stevenshof.

Dat de kruising ongelijkvloers en groter moet worden is ook ingegeven door de bouwplannen in het Bio Science Park. Dit bedrijventerrein moet groter worden en daar is een verkeersknooppunt voor nodig dat een toename van het verkeer kan verwerken. Ook speelt de mogelijke komst van een congrescentrum op het park mee in de afweging van burgemeester en wethouders.

Het Bio Science Park behoort tot de top-vijf van Europese wetenschapsparken en het is de bedoeling van het college om het te laten doorgroeien tot een wereldwijd toonaangevend kennis- en bedrijvencentrum op het gebied van life science . Behalve meer bedrijvigheid en meer voorzieningen, betekent dit ook meer arbeidsplaatsen en dus verkeer.

Meer verkeer wordt ook verwacht door mogelijke uitbreiding van hotel Holiday Inn en de eventuele komst van een evenementenhal op het weiland daarvoor. Ook staan er woningen getekend aan het water op de hoek van de Hoge Morsweg en de Haagse Schouwweg. De aansluiting van de Rijnlandroute, de verbinding tussen de A4 en de A44, is gepland achter begraafplaats Rhijnhof en heeft ook invloed op het kruispunt.

Leiden bedenkt zelf geen plan voor het kruispunt, maar vraagt aan de aannemer die het karwei mag uitvoeren een slimme oplossing te bedenken. De kosten voor de aanleg worden geschat op zo n 30 miljoen euro. Het Rijk heeft beloofd daaraan tien miljoen euro bij te dragen. Behalve het Rijk betaalt ook de provincie Zuid-Holland tien miljoen, een afspraak die samenhangt met de geplande Rijn Gouwe Lijn. Als de RGL is aangelegd komt er bij de kruising een halte.

De gemeente betaalt zelf 8 miljoen euro. Nog eens 2 miljoen had moet komen uit het Huis van de Sport, een groot plan van sportverenigingen aan de Haagse Schouwweg. Nu dat plan is afgeblazen, komt dat bedrag mogelijk uit de opbrengst van de verkoop van de Nuon-aandelen.