Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 26 oktober 2010

Churchill Avenue maakt leefbaar - Ingezonden artikel

leiden - De Wijkvereniging Leefbaar Zuidwest keert zich in een artikel in het LD tegen de Churchill Avenue-variant. Het is jammer dat in het artikel niet wordt genoemd wat het eindresultaat van deze variant is: namelijk de grootste verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid in Leiden Zuid-West van alle varianten van de RijnlandRoute. Juist met een tunnel onder de Churchilllaan wordt het grootste aantal auto s bovengronds weggenomen.

De huidige barrièrewerking van de Churchilllaan wordt opgeheven en de verkeersveiligheid voor de wijk gaat erop vooruit. Geluidhinder verdwijnt en de luchtkwaliteit verbetert langs het hele tracé. En dat als permanente oplossing. Het alternatief om een nieuwe weg toe te voegen aan de rand van Leiden en dwars door Voorschoten (N11-west) vermindert de drukte op de huidige Churchilllaan veel minder. Problemen met geluidhinder en ongezonde lucht blijven dan op twee plaatsen aanwezig: bij het nieuwe tracé en nog steeds de Churchilllaan. Dit blijkt uit berekeningen van de provincie, die de wijkvereniging ook in bezit heeft.

In het artikel wordt verondersteld dat er grote problemen tijdens de aanleg zullen optreden. Er wordt gesproken over een doos van Pandora en over een jarenlang verkeersinfarct tijdens de bouw. Het burgerinitiatief achter de Churchill Avenue heeft onlangs een business-case uitgebracht, die oplossingen bevat om de verkeersdoorstroming te waarborgen. Wij verwachten dat het tweede fase MER-onderzoek uitwijst dat de problemen goed oplosbaar zijn. Wij delen de terechte zorgen van de wijkvereniging over bouwoverlast die kan optreden. Het Churchill Avenue team denkt mee om bouwoverlast zoveel mogelijk te beperken. Overlast is helaas onvermijdelijk tijdens de aanleg van een type weg zoals de RijnlandRoute; dat geldt ook voor het N11-west tracé. Hoopgevend is dat de gemeente Leiden bij de reconstructie van de Willem de Zwijgerlaan aantoont, dat aanleg tegenwoordig plaats kan vinden zonder veel overlast.

Enkele genoemde bezwaren wijzen erop dat de wijkvereniging wellicht niet de complete inhoud van ons voorstel kent. Wij hebben verschillende keren aangeboden die toelichting te geven. Tot nu toe tevergeefs. Wij hopen dat de vereniging hier alsnog gebruik van maakt.

De Churchill Avenue is de enige variant die op unaniem draagvlak kan rekenen in de regio, en na de bouwperiode de grootste verbetering geeft voor Leiden Zuid-West. Zonder de verkeerslast permanent naar de laatste groene ruimtes rondom de stad te verplaatsen.

Team Churchill Avenue, Leiden

Hier een link naar het complete reactie