Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

Uit het  - 21 oktober 2010

PvdA raadsleden: voorkeur Churchill Avenue

regio - De PvdA gemeenteraadwoordvoerders Nelly Smits uit Katwijk, Gijs Holla uit Leiden, Pim van de Locht uit Wassenaar en Rob Schouten uit Zoeterwoude steunen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland om de Churchill Avenue in principe als voorkeursvariant voor de Rijnlandroute aan te wijzen.

De Churchill Avenue dient echter wel financieel vergelijkbaar met de oorspronkelijke bestuurlijke voorkeursvariant (de N11 west) door Voorschoten en ten zuiden van de Stevenshof te zijn. Daarnaast zijn zij van mening dat de Churchill Avenue ook verkeerstechnisch en milieutechnisch minimaal even goed als de N11 west dient te zijn.

De woordvoerders dringen er bij de eigen Statenfractie en Tweede Kamerfractie op aan dat de Churchill Avenue volwaardig wordt meegenomen in de tweede fase MER (milieu effect rapportage) en in aanmerking komt voor financiering via het MIRT (bijdrage Rijk). Ook aan de kersverse minister van Infrastructuur en Milieu - tevens inwoner van Leiden - doen zij dit verzoek. In hun eigen gemeenteraden zullen zij zich sterk maken voor een evenwaardige behandeling van de Churchill Avenue ten opzichte van de N11 west. Op 19 oktober riepen zij de Statenfractie en de Tweede Kamerfractie van de PvdA daartoe op.

De PvdA is ervan overtuigd dat het burgerinitiatief Churchill Avenue het beste alternatief vormt vanuit het perspectief van verkeersafwikkeling nodig voor de bouwlocatie nieuw Valkenburg en het Leidse stadsverkeer. Ook zijn zij ervan overtuigd dat de Churchill Avenue tot een verbetering leidt van de leefbaarheid in Leiden Zuid-West en de Mors. Tenslotte zien zij het ontzien van de laatste Groene buffer tussen de stedelijke bebouwing van de as Leiden-Katwijk en Haaglanden (Voorschoten wordt niet doorsneden en de Papewegse Polder blijft vrij) als groot pluspunt vanwege de handhaving cq versterking van de ecologische hoofdstructuur.

Ook met de PvdA woordvoerder uit Voorschoten is intensief overleg geweest. “Wij erkennen dat Voorschoten een speciaal belang heeft bij de tracé keuze voor de Rijnlandroute. Daarom hebben we er ook begrip voor dat de PvdA Voorschoten hoewel het sympathiek tegenover de inhoud van de oproep van de regionale PvdA woordvoerders staat, er de voorkeur aan geeft om mbt de Rijnlandroute Raadsbreed in Voorschoten te opereren”, aldus Pim van der Locht.