Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

Uit het  - 21 oktober 2010

Provincie wacht op geld Den Haag

groene hart - De provincie wacht met het nemen van een besluit over de verhoging van de provinciale bijdrage aan de RijnGouwelijn tot duidelijk is hoeveel het nieuwe kabinet wil gaan bijdragen aan het project.

Dit hangt weer mede af van de voortgang van een soortgelijk traject dat ook met een tekort kampt, de RijnlandRoute.

Het is niet de enige hobbel die er nog is te nemen. Zo neemt de Universiteit Leiden juridische stappen tegen de gemeente Leiden als de lijn niet het traject gaat volgen dat in 2008 is afgesproken. Wanneer voor een alternatieve route wordt gekozen, hebben de studenten en medewerkers van de universiteit niets aan de nieuwe verbinding.

De komst van de RijnGouwelijn ligt gevoelig in Leiden. Enkele jaren geleden wees een referendum uit dat een meerderheid van de inwoners van de sleutelstad de verbinding niet wil. Maar het nieuwe college is juridisch gebonden aan een belofte die het vorige college heeft gedaan om mee te doen aan het project.

Leiden vroeg daarop de provincie wel om een MER uit te laten voeren, om te kijken welk tracé het minst belastend voor het milieu zou zijn. Naast twee tracés door de binnenstad (Breestraat en Hooigracht/Langegracht) gaat het om een route over bestaand spoor, waarbij reizigers op NS-station Leiden Centraal moeten overstappen.