Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 20 oktober 2010

'Rijngouwelijn waarschijnlijk over Leidse Hooigracht'

leiden - De provincie gaat er vanuit dat de Rijngouwelijn in Leiden gewoon over de Hooigracht en de Langegracht wordt aangelegd. Het onderzoek naar alternatieve routes moet wel uitwijzen dat deze route de beste is.

Dat zei gedeputeerde Van Dijk woensdagochtend tijdens een commissievergadering bij de provincie Zuid-Holland. De provinciale statenleden stemden in met de milieustudie naar drie tracés voor de Rijngouwelijn: over bestaand spoor om Leiden heen, door de Breestraat en over de Hooigracht. Die milieustudie komt er als handreiking naar het Leidse stadsbestuur, omdat de gemeente het verzet tegen de lijn heeft gestaakt. Sommige statenleden noemen dit echter 'dwaas' en 'zonde van tijd en geld'. De zogenoemde milieueffectrapportage voor alle tracés van de Rijngouwelijn gaat zestien maanden in beslag nemen en kost de provincie zo'n 150.000 euro. Volgens Van Dijk gaan de voorbereidingen op het project, zoals het archeologische en het bodemonderzoek, intussen gewoon door en loopt het project zodoende geen vertraging op.

Juridisch vastgelegd
Eerder dit jaar won D66 won de Leidse gemeenteraadsverkiezingen, onder meer met de belofte dat er geen Rijngouwelijn zou komen. Eerder wees een referendum uit dat een meerderheid van de inwoners van de stad de verbinding niet wil. Het nieuwe college met D66 als grootste partij bleek echter juridisch gebonden aan een belofte die het vorige college heeft gedaan om mee te doen aan het project. Leiden vroeg daarop de provincie wel om een milieustudie uit te laten voeren, om te kijken welk tracé het minst belastend voor het milieu zou zijn.

Meer hobbels
Er zijn overigens nog meer hobbels te nemen in de ontwikkeling van de Rijngouwelijn. Zo wacht de provincie met het nemen van een besluit over de verhoging van de provinciale bijdrage aan het project, totdat duidelijk is hoeveel het nieuwe kabinet wil meebetalen aan de lijn. Dit hangt weer mede af van de voortgang van een ander soortgelijk traject in de regio dat ook met een tekort kampt; de Rijnlandroute. Bovendien gaat de Universiteit Leiden juridische stappen nemen tegen de gemeente Leiden als de lijn niet het traject gaat volgen dat in 2008 is afgesproken. Wanneer voor een alternatieve route wordt gekozen, hebben de studenten en medewerkers van de universiteit niets aan de nieuwe verbinding. Het is de bedoeling dat de Rijngouwelijn in 2015 klaar is.

http://www.westonline.nl/nieuwsitem/45330