Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

Uit het  - 04 november 2010

Files Lammenschansplein aangepakt

leiden - Binnen een jaar zal de vertraging halveren van automobilisten bij het Lammenschansplein in Leiden, een van de ergste knelpunten van de stad. Provincie en gemeente zijn het eens geworden over een nieuw, drie ton kostend verbouwingsplan voor dit kruispunt.

Een extra strook linksaf op de Lammenschansweg naar snelweg A4, een langere invoegstrook de stad in vanaf de Europaweg en een beter afstelling van de verkeerslichten op het kruispunt. Dat is de basis van het plan dat ervoor moet zorgen dat het kruispunt tot 6 procent meer verkeer kan verwerken.

Het plan vloeit voort uit een afstudeeronderzoek vorig jaar van Hoogmadenaar Marco Elstgeest. Toenmalig verkeerswethouder John Steegh (GroenLinks) was daar zeer enthousiast over. Maar de provincie zag het niet zitten. Elstgeests oplossing legde de nadruk vooral op het terugdringen van files op de Lammenschansweg. De provincie was bang dat dat zou leiden tot extra lange files op de Europaweg.

Na druk vanuit Leiden maakte de provincie een plan met nog meer voordelen dan student Elstgeest had aangedragen. De nadruk ligt nu meer op de Europaweg. De verkeersafwikkeling vanaf de Lammenschansweg is een zwak punt. Elstgeest had de rijstroken op de Lammebrug willen omdraaien naar twee stad uit en één stad in, maar de provincie handhaaft de bestaande situatie. Er komt wel een tweede linksafstrook op de Lammenschansweg en die twee stroken moeten dan kort voor de brug ritsen.

,,Bij de aanpak van deze kruising heeft de gemeente met de provincie afgesproken dat de eerste prioriteit is dat er geen files mogen ontstaan op de A4, want dat is gevaarlijk , zegt verkeerswethouder Robert Strijk. ,,De tweede prioriteit ligt bij het oplossen van de files vanuit Voorschoten en als derde komt de doorstroming van de Lammenschansweg. Dit is verkeerstechnisch de best haalbare oplossing op korte termijn.

Het plan pakt tevens een andere grote ergernis aan: de korte invoegstrook bij de A4, de Europaweg op. Die strook wordt verlengd. Ook wordt de Corbuloweg anders ingericht. De sluiproute over het parkeerterreintje van de winkels aan het Lammenschansplein verdwijnt.