Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 29 september 2010

Ondernemers kiezen Churchill Avenue

voorschoten/wassenaar - Als het aan de ondernemers in Voorschoten en Wassenaar ligt, komt er geen Rijnlandroute door Voorschoten, maar valt de keuze op de zogenoemde Churchill Avenue door Leiden.

Dat bleek nog eens tijdens een bijeenkomst deze week in hotel De Bijhorst in Wassenaar, waar ruim zeventig ondernemers aanwezig waren. Tijdens die bijeenkomst werden de plannen voor Churchill Avenue toegelicht door de bedenkers Joost Klimbie en Willem van der Pol. En het ontwerp kon op de volledige instemming rekenen van de aanwezige ondernemers.

Kurt-Jan Wiltenburg, aanwezig namens de Kamer van Koophandel, gaf aan dat de Churchill Avenue ook de voorkeur geniet van zijn organisatie. Hij wees er wel op dat op 1 december een besluit 'dreigt' te worden genomen over de toewijzing van geld aan de Rijnlandroute, terwijl de tweede fase van de MER (Milieu Effect Rapportage), over de gevolgen van de nieuwe weg voor het milieu, pas in maart 2011 beschikbaar is.

,,Die datum van 1 december is cruciaal'', zegt Hein Tipker, voorman van het Economisch Platform Voorschoten. ,,Wij zullen dan ook als ondernemers alles in het werk stellen om de politiek te overtuigen dat wij hier zelf het beste kunnen bepalen welke weg er moet komen. Prima dat de minister op 1 december besluit dat hij een bedrag van 422 miljoen toewijst aan onze regio, maar hij moet het wel aan de provincie en de regio zelf overlaten aan welke variant het geld besteed wordt.''

,,Deze variant is weliswaar iets duurder dan de varianten die al langer op tafel liggen, maar kan op aanzienlijk meer draagvlak rekenen in de regio. En dat is een belangrijke voorwaarde die demissionair minister Eurlings gesteld heeft aan het beschikbaar stellen van het geld.''

Een goede bereikbaarheid van de regio is cruciaal, zeggen de ondernemers. Op dit moment wordt nog een aantal mogelijkheden bekeken. Een van die varianten behelst het oplossen van de huidige 'knelpunten'. Die optie kan rekenen op de steun van Voorschoten, maar niet van andere regiogemeenten. Een andere variant, een enkelbaansweg door Voorschoten zonder op- en afritten, heeft de voorkeur van de provincie, maar is voor Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam onbespreekbaar. En dan is er nog de Churchill Avenue, waarbij de huidige Churchilllaan en Dr. Lelylaan in Leiden ondertunneld worden.