Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 29 september 2010

Plan van 900 miljoen euro

voorschoten/wassenaar - Spannend: trekken we de Rijnlandroute dwars door Voorschoten of toch door Leiden? .

OndernemersMeer dan zeventig Voorschotense en Wassenaarse ondernemers lieten zich afgelopen week informeren over de zogeheten ‘Churchill Avenue’.

Er valt nog maar uit twee tracé’s te kiezen voor de aanleg van een RijnlandRoute. Allereerst de uitgeklede voorkeursvariant van de provincie die in Voorschoten niemand wil. Met een open tunnelbak door Voorschoten en half verdiept langs de Leidse Stevenshof. En als tweede het burgerinitiatief van de Churchill Avenue dat steeds meer draagvlak krijgt en naar verluidt hoog scoort op duurzaamheid.

De Voorschotense wethouder Freddy Blommers schetste in het kort de actuele stand van zaken. “De minister wil vóór 1 december weten welk plan het meeste draagvlak heeft. Voor dat planwil hij 422 miljoen voor beschikbaar stellen. Dat geld moeten we zien binnen te halen.” Joost Klimbie gaf vervolgens een uitgebreide presentatie. En liet zien hoe een burgerinitiatief uitgroeide tot een volwaardige variant voor een RijnlandRoute. Een revolutionair plan voor het aanleggen van een grotendeels ondertunnelde verbinding tussen de A4 en de A44 dwars door Leiden. Bestaande knelpunten worden opgelost, het verkeer veroorzaakt geen overlast en het hele plan scoort hoog op luchtkwaliteit. “Natuurlijk zijn er ook nadelen,” gaf Klimbie ruiterlijk toe. “Zo is het aanleggen van een grotendeels ondertunnelde weg dwars door Leiden natuurlijk niet niks.” Tijdens de aanleg van de tunnels moet het verkeer blijven rijden. De kosten voor beide varianten zijn enorm en liggen rond de 900 miljoen euro. Churchill Avenue is ongeveer 86 miljoen euro duurder. Maar lijkt wel de beste structurele investering, daar waren de aanwezige ondernemers het over eens.

Freddy Blommers riep hen op hun standpunt duidelijk kenbaar te maken richting de landelijke politiek. “Voor het eerst in de geschiedenis zijn burgers, bestuurders en ondernemers enthousiast over hetzelfde plan. Laten we alles op alles zetten.”