Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 24 september 2010

Miljoenen extra voor wegennet

Leiden en Katwijk betalen leeuwendeel - trace door stad favoriet van regio

Door Binnert Glastra

Deadline
Regio en provincie en regio hebben haast met het vinden van de benodigde miljoenen en het kiezen van een trace. Verkeersminister Camiel Eurlings heeft 1 december als deadline gesteld. Als hij dan nog geen uitsluitsel heeft over wat ze willen, dreigt hij de rijksbijdrage van aan de weg van 375 miljoen euro in te trekken.
regio - Gemeenten in de regio Holland Rijnland leggen de door de provincie gevraagde extra 37,5 miljoen euro op tafel om de nieuwe weg Rijnlandroute (RLR) te kunnen aanleggen. Leiden en Katwijk betalen daarvan 25 miljoen met zijn tweeën. Ook is de regio het erover eens sneltram Rijn Gouwe Lijn (RGL) vooralsnog niet aan te leggen tussen Katwijk en Noordwijk. Een besparing van 78 miljoen euro, die de regio ook in de weg wil stoppen.

Van alle manieren om de oversteek tussen A4 en Bollenstreek te maken, zijn er nog twee over die wat de regio Holland Rijnland betreft 'doorgaan' naar de volgende onderzoeksronde. Dat zijn het 'Zoeken naar balans' genaamde tracé dat door Voorschoten en ten zuiden van de Stevenshof loopt, en het bewonersinitiatief Churchill Avenue dat een tunnel behelst onder Churchilllaan en Dr. Lelylaan in Leiden.

Eigenlijk is er ook nog een derde, het alleen aanpakken van bestaande knelpunten en later de verbinding leggen tussen A4 en A44, maar die voorkeur van het rijk krijgt in regio noch provincie de handen op elkaar. Het is alleen wel de enige variant zonder gat in de begroting. Daarom zijn provincie en regio druk doende de miljoenen te vinden voor de andere twee opties.

Ook die opties gaan uit van een gefaseerde aanleg van de nieuwe weg. Voor 'Zoeken naar balans' bestaat het belangrijkste uitstel in de aanleg uit het aantal rijstroken (eerst 2x1 in plaats van 2x2 tussen A4 en A44) en het overkappen van een 600 meter lange tunnelbak door Voorschoten. Het belangrijkste uitstel voor de Churchill Avenue bestaat uit de ondertunneling van de Dr. Lelylaan in Leiden. Van beide tracés is onbekend hoe lang het zal duren voordat deel 2 aan de beurt is.

Om het tekort op te lossen vroeg de provincie de regiogemeenten om hun eerder toegezegde bijdrage van 37,5 miljoen te verdubbelen. Het bestuur van Holland Rijnland stelt de betrokken gemeenteraden voor daarmee akkoord te gaan. Leiden en Katwijk betalen het meest. Onderling verdelen zij naar rato van inwonersaantal 25 miljoen euro. De overige 12,5 miljoen wordt over alle regiogemeenten verdeeld, inclusief Katwijk en Leiden. Met nog eens 10 miljoen euro verwachte opbrengst uit bouwprojecten, 5 miljoen uit het bedrijfsleven en het schrappen van de RGL tussen Katwijk en Noordwijk (78 miljoen) is er dan genoeg geld voor de eerste fase van 'Zoeken naar balans'.

De voorkeur van de regio, en steeds meer provinciale partijen, gaat echter uit naar de Churchill Avenue. Dat levert twee extra problemen op. Ten eerste is dit tracé na aanleg van de tweede fase naar verwachting zo'n 40 miljoen euro duurder dan 'Zoeken naar balans'. Dat verschil is voor de politiek onacceptabel en de Leidse burgerwerkgroep die het plan bedacht moet proberen het gat te dichten.

Ook als dat lukt echter, bestaat nog het probleem dat het eerst aan te leggen deel van de Churchill Avenue duurder is dan dat van het andere tracé. Het gaat om een verschil van 13 miljoen, wat in het geval van de Churchill Avenue dus nu al gevonden moet worden.