Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 17 september 2010

RGL naar Noordwijk op de lange baan

'Geld voor doortrekken tracé sneltram gebruiken voor Rijnlandroute'

Door Binnert Glastra

katwijk/noordwijk - Er bestaan concrete plannen om de Rijn Gouwe Lijn-west voorlopig niet door te trekken van Katwijk naar Noordwijk. Hiermee wordt 80 miljoen euro bespaard, liet de Katwijkse wethouder Thijs Udo weten aan de raadscommissie Ruimte. Het geld dat overblijft kan worden gebruikt om de Rijnlandroute te financieren.

Leendert de Lange, portefeuillehouder verkeer en lid van het dagelijks bestuur van Holland Rijnland, bevestigt dat het - voorlopig - laten vallen van de RGL-verbinding van Katwijk naar Noordwijk een serieuze optie is. ,,Er is onvoldoende geld voor zowel de RGL als de Rijnlandroute. Het zou zonde zijn om beide projecten niet door te laten gaan. Ons voorstel is om het bedrag van 80 miljoen euro, dat bestemd is voor de RGL van Katwijk naar Noordwijk, over te hevelen naar de Rijnlandroute.'' Zo kan de Rijnlandroute in fasen worden aangelegd: eerst een tweebaansverbinding en later een vierbaansweg.

Ook de RGL-west wordt in dit voorstel gefaseerd aangelegd. ,,Het dagelijks bestuur van Holland Rijnland heeft voorgesteld om die 80 miljoen over te hevelen naar de Rijnlandroute. Het is nu aan de twaalf gemeenten die bij Holland Rijnland zijn aangesloten en aan de provincie om zich over dit voorstel te buigen. De eerste geluiden die ik hoor, zijn bemoedigend.''

Tijdens de Katwijkse commissie ruimte gaven alle fracties aan dat wat hen betreft het credo 'eerst bewegen en dan pas bouwen aan Nieuw Valkenburg' voorop staat. Er mag geen paal de grond in voor de nieuwe wijk op het vliegkamp, voordat de Rijnlandroute is aangelegd. De Lange kan desgevraagd de Katwijkse politiek gerust stellen: ,,Het dagelijks bestuur van Holland Rijnland staat geheel achter dit standpunt van Katwijk.''

Op donderdag 22 september worden de twaalf gemeenteraden geïnformeerd over de details van een verzoek voor een extra bijdrage van 37,5 miljoen euro voor de ontsluitingsmaatregelen (Rijnlandroute, RGL en de Noordelijke Ontsluiting Greenport). De Lange wil nog niets kwijt over de verdeling van die gelden. In de wandelgangen is te horen dat Leiden en Katwijk meer zouden moeten bijdragen, aangezien deze twee gemeenten het grootste voordeel halen bij de Rijnlandroute en de RGL. De Lange: ,,We zitten in een enorme snelkookpan, want voor 1 december moeten de gemeenten aan het Rijk aangeven of ze dit extra bedrag willen betalen. Anders heroverweegt het rijk zijn eigen bijdrage.'' Hij wil geen nadere informatie geven over de verdeling: ,,Op 22 september geven we een totale presentatie van de drie projecten aan de gemeenten.''