Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 27 augustus 2010

Nog twee opties voor N11-West

Rijnlandroute toch de grond in

Door Binnert Glastra

Deadline
Provincie en regio staan onder grote druk van verkeersminister Camiel Eurlings om voor 1 december een betaalbaar plan te presenteren. Daarom wil gedeputeerde Asje van Dijk alleen nader onderzoek naar de meest kansrijke varianten van de twee hoofdtraces. Alle andere varianten gaan het raam uit. Want hoe meer varianten, hoe langer het onderzoek duurt. En dus ook hoe groter de kans dat Eurlings zijn dreigement waarmaakt en zijn toegezegde bijdrage van in elk geval 357 miljoen euro in zijn zak houdt, aldus Van Dijk.
Leiden - De RijnlandRoute die A4 en A44 met elkaar moet gaan verbinden bij Leiden, ook bekend onder de naam N11-West, wordt in eerste instantie versoberd aangelegd. Daarvoor zijn nog twee varianten over, sinds de statencommissie verkeer van woensdagnacht. Een van het trace door Voorschoten en langs de Stevemshof - waar de weg onverwacht toch half verdiept kan worden aangelegd -en een van het burgerinitiatief Churchill Avenue door Leiden.

De provincie Zuid-Holland legt zich erbij neer dat de Rijnlandroute niet ineens goed wordt aangelegd. Daarvoor is er te weinig geld, het zal in delen moeten. De commissie verkeer boog zich woensdag over de vraag welke traces in aanmerking komen voor ander onderzoek.

Het was het uur U voor het Team Churchill Avenue, een groep burgers die de afgelopen jaren lobbyde voor een alternatief onder de Churchilllaan. Zij konden opgelucht ademhalen. De commissie omarmt het plan nu als gelijkwaardig alternatief voor het trace door Voorschoten en langs de Stevenshof, dat de provincie lange tijd als enige realistiche optie zag.

Van beide traces zijn meerdere versoberde versies gemaakt, zodat de weg eerst deels kan worden aangelegd met het wel beschikbare geld. Als er later weer eens geld beschikbaar is, kan de weg worden afgemaakt. Van de versoberde versies wordt er per trace eentje nader onderzocht (zie kader). Aan de hand van de uitkomsten bepaalt de provincie dan welk trace ze aan minister Eurlings voorlegt. Over de versoberde Churchill Avenue moet ook nog met politiek Leiden worden overlegd. Het trace kan op steun rekenen, maar mogelijk niet als het in delen wordt aangelegd. Dan moet de Churchilllaan of de Dr. Lelylaan namelijk eerst jarenlang bovengronds extra verkeer afwikkelen.

Eurlings eigen voorkeur zit officieel ook nog in het onderzoek, maar daar ziet niemand wat in. Die voorkeur bestaat uit het oplossen van bestaande knelpunten met het beschikbare geld, maar zonder al een een verbinding te maken tussen de A4 en A44.